CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5

24-11-2022

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5

ĐĂNG NHẬP THIÊN LONG

1. Tổng quan:
- Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 25/11/2022 đến 04h59 ngày 02/12/2022
- Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng miễn phí tại mục "Điểm danh thường"
- Nạp gói vàng bất kỳ mỗi ngày nhận thêm phần thưởng giá trị cao tại mục "Điểm danh VIP".
- Điểm danh bù:
  + Điểm danh thường: Người chơi có thể dùng Bạc để điểm danh bù.
  + Điểm danh VIP: Người chơi nạp tích lũy đủ 5000 Vàng để nhận 1 lượt điểm danh bù VIP, tối đa được nhận 2 lượt.

2. Quà thưởng

- Quà đăng nhập

  Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12
Điểm danh Kinh nghiệm đan x2 x1 Kiếm hồn thạch x10 Rương tụy độc x5 Bạch thủy tinh x30 Túi bảo thạch-3 x1 Kiếm Phách thạch x10 Rương bát quái cam x1 Kinh nghiệm bát quái (8000) x3 Túi xu (lớn) x1 Cỏ bồ đề x5 Đá tẩy luyện x10 Túi bảo thạch-4 x1
Điểm danh VIP Lam thủy tinh x50 Mảnh binh khí thiên vũ x4 Mảnh binh khí thiên vũ x4 Mảnh binh khí thiên vũ x4 Mảnh binh khí thiên vũ x4 Tham ngộ tàn quyển - I x3 Bắc minh thần công - quyển trung x10 Túi bảo thạch phòng thủ - 4 x1 Tử hà thần công - quyển trung x10 Diệm hỏa ấn x20 Tẩy luyện tỏa x10 Bùa tẩy luyện cam x1

- Quà mốc lớn

  Ngày 3 Ngày 6 Ngày 9 Ngày 12
Điểm danh Mảnh phi vân truy x10 Bạc x299 Ngoại đạo binh khí (7 ngày) x1 Rương trang bị cam phẩm 6 x1
Điểm danh VIP Túi bảo thạch công kích hệ - 5 x1 Âm dương thạch x10 Mảnh âm dương kiếm hạp x20 Rương trang bị đỏ x1

CHIẾN LỆNH

I. Quy tắc                            
    - Sự kiện diễn ra trong 30 ngày, từ 05h00 ngày 27/11/2022 đến 04h59 ngày 27/12/2022                        
    - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi làm nhiệm vụ có trong chiến lệnh để nhận điểm Vinh Dự. Nhiệm vụ là các hoạt động hằng ngày của game.                        
    - Tích lũy điểm Vinh Dự đạt mốc để nhận phần thưởng.                        
    - Phần thưởng chiến lệnh chia làm 2 loại:                        
     + Quà miễn phí: điểm Vinh Dự đạt mốc có thể nhận quà.                        
     + Quà VIP: mua thẻ Chiến Lệnh, đạt điểm Vinh Dự để nhận nhiều quà hiếm.                        

II. Nhiêm vụ    

STT Nhiệm vụ Cấp độ yêu cầu Lượt Điểm
1 Hoàn thành nhiệm vụ truy nã 50 10 10
2 Hoàn thành nhiệm vụ truy nã phẩm đỏ 50 5 15
3 Tham gia tiêu diệt Ác nhân tại Ác nhân cốc 50 3 10
4 Tiêu diệt Ác nhân tại Ác nhân cốc 50 3 10
5 Tham gia tiêu diệt Kỳ thú 50 3 10
6 Gây sát thương đầu tiên lên Kỳ thú 50 1 10
7 Tiêu diệt Kỳ thú 50 1 15
8 Tiêu diệt Mã tặc 50 5 10
9 Tiêu diệt Mã tặc Tinh anh, Thủ lĩnh 50 2 15
10 Mở rương trong hoạt động Lạc Dương Kỳ Bảo 50 20 15
11 Mở rương gia tốc trong hoạt động Lạc Dương Kỳ bảo 50 5 15
12 Tham gia hoạt động Thủy Lao 50 2 15
13 Cấm địa Trân Long Kỳ Cuộc 50 3 15
14 Tham gia tỉ võ tại Đấu Trường 55 10 30
15 Chiến thắng tại đấu trường 55 5 15
16 Tham gia Tống Liêu đại chiến 60 2 15
17 Đạt top 10 trong hoạt động Tống Liêu đại chiến 60 1 15
18 Tham gia hoạt động Thạch Lâm 65 2 10
19 Nhiệm vụ bang 70 10 20
20 Hoàn thành thưởng thiện phạt ác 72 10 10
21 Tham gia Phượng Hoàng Thành Chiến 100 1 10
22 Bang hội chiến thắng tại Phượng Hoàng Thành Chiến 100 1 10
23 Cấm địa Yến Vương Cổ Mộ 140 3 10
24 Cấm địa Tứ Tuyệt Trang 143 3 10
25 Cấm địa Tầng Hoàng Địa Cung 185 3 20

III. Phần thưởng    

Mốc Điểm Vinh Dự Quà miễn phí Số lượng
1 100 Lam Thủy Tinh 30
2 150 Túi Xu (Lớn) 1
3 200 Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 2
4 250 Kiếm Hồn Thạch 20
5 330    
6 410 Rương bát quái cam ngẫu nhiên 1
7 490 Mảnh ngoại trang như ý 2
8 570 Mảnh ngoại trang như ý 2
9 650 Thiên Vũ Binh Khí (7 ngày) 1
10 770    
11 890 Mảnh ngoại trang như ý 2
12 1010    
13 1130 Mảnh ngoại trang như ý 2
14 1250 Rương trang bị cam phẩm 5 1
15 1470 Mảnh ngoại trang như ý 2
16 1690    
17 1910 Mảnh ngoại trang như ý 4
18 2130    
19 2350 Mảnh ngoại trang như ý 6
20 2690    
21 3030 Túi Bảo Thạch-4 1
22 3370    
23 3710 Bạc 499
24 4050    
25 4430 Dạ Âm Ấn 2
26 4810 Dạ Âm Ấn 4
27 5190 Dạ Âm Ấn 6
28 5570 Dạ Âm Ấn 8
29 5950 Bạc 999
30 6330 Truy Tùng Thử (7 Ngày) 1
Quà VIP 1 Số lượng Quà VIP 2 Số lượng
Kinh Nghiệm Đan x3 1 Tẩy Tủy Kinh - quyển trung 10
Túi Bảo Thạch-4 1    
Dịch Cân Kinh - quyển thượng 10 Tử Thủy Tinh 10
Kiếm Phách Thạch 50 Kiếm Hồn Thạch 50
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 2 Tử Thủy Tinh 20
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 2 Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp 2
Túi Bảo Thạch-5 1    
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 2 Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp 2
Dạ Âm Ấn 20    
Bạc 499 Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp 2
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 2    
Cao Thủ Lệnh 2 Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp 2
Dạ Âm Ấn 20    
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 4 Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp 2
Bạc 599    
Túi Bảo Thạch-5 2 Ám Khí Thạch 10
Dạ Âm Ấn 20 Túi Xu (Lớn) 20
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 8    
Bạc 699 Vong Vô Thạch 20
Vân Dao Bộ Pháp (7 ngày) 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Dạ Âm Ấn 30    
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 10 Tử Thủy Tinh 30
Bí Kíp Nhâm Mạch 10    
Bạc 999 Túi Bảo Thạch công kích hệ - 5 1
Dạ Âm Ấn 30    
Rương quà bát quái đỏ 1 Bùa tẩy luyện cam 1
Dạ Âm Ấn 40    
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1    
Túi Bảo Thạch-6 5 Vô Song Lệnh 2
Kim Giáp Bạch Hổ (7 Ngày) 1 Ngọc may mắn +13 1

ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

 1. Tổng quan:        
      - Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 25/11/2022 đến 04h59 ngày 02/12/2022    
       - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp vàng vào game đạt top nào nhận thưởng top đó.    
       - Nạp 1 vàng = 1 điểm tích lũy    
       - Phần thưởng được gửi vào hộp thư sau khi kết thúc sự kiện.    
       - Sự kiện áp dụng cho toàn bộ server.    
 2. Quà thưởng
Hạng cao nhất Hạng thấp nhất Nạp tối thiểu (Vàng) Vật phẩm Số Lượng
1 1 20000 Tôn hiệu "Vương Giả Vô Song" 1
Mảnh bạo vũ lê hoa 50
Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 40
Túi bảo thạch-7 3
Mảnh truy tùng thử 100
Ngọc may mắn +14 3
2 2 15000 Mảnh truy tùng thử 60
Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 40
Túi bảo thạch-7 2
Ngọc may mắn +13 3
3 3 15000 Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 40
Mảnh hạt hùng thử 50
Túi bảo thạch-7 1
Ngọc may mắn +12 3
4 6 5000 Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 40
Mảnh đại hùng kiệu 40
Túi bảo thạch-6 1
Ngọc may mắn +11 3
7 10 4000 Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 40
Mảnh cơ quỷ chu 30
Túi bảo thạch-5 1
Ngọc may mắn +10 3
11 20 2000 Rương quà bát quái đỏ 2
Mảnh phiêu tuyết ngưu 30
Túi bảo thạch-5 1
Ngọc may mắn +9 3
21 50 600 Rương quà bát quái đỏ 1
Mảnh trục nhật 20
Túi bảo thạch-4 2
Ngọc may mắn +8 3
51 100 400 Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 2
Bạc 299
Túi bảo thạch-4 1
Ngọc may mắn +8 2
101 300 200 Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Bạc 199
Túi bảo thạch-3 1
Ngọc may mắn +8 1

NẠP LIÊN TỤC

 1. Tổng quát:        
       - Thời gian: từ 5h00 ngày 22 đến 04h59 ngày 29 mở máy chủ    
       - Người chơi nạp mỗi ngày đúng gói "1000 Vàng" có thể nhận quà. Nạp các gói khác không thể nhận.    
       - Nạp đủ 5/7 ngày nhận 1 phần thưởng cực giá trị.    
 2. Quà thưởng
Ngày Mốc nạp Lượt nạp yêu cầu Quà Số lượng
1 1000 1 Túi bảo thạch-5 1
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Túi Xu (Lớn) 1
Lam Thủy Tinh 50
2 1000 1 Kiếm Hồn Thạch 50
Kiếm Phách Thạch 50
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 5
Bắc Minh Thần Công - quyển trung 5
3 1000 1 Túi Xu (Lớn) 1
Căn Cốt Đan 50
Cỏ Bồ Đề 50
Dây Thanh Ti 50
4 1000 1 Tham ngộ tàn quyển-I 10
Túi Xu (Lớn) 1
Tử Hà Thần Công - quyển trung 10
Bạc 499
5 1000 1 Túi Bảo Thạch tấn công - 5 1
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 5
Lam Thủy Tinh 20
Rương Tụy Độc 20
6 1000 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 50
Tẩy Luyện Tỏa 5
Túi Xu (Lớn) 1
7 1000 1 Ngoại trang bách vân (7 ngày) 1
Bí kíp nhâm mạch 5
Tẩy Tủy Kinh - quyển trung 5
Lam Thủy Tinh 30

Quà tặng đặc biệt

Ngày nhận thưởng tích lũy Quà Số lượng
5 Rương sách bị động linh thú 2
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Hắc hùng sư (7 ngày) 1
Tử Thủy Tinh 20

NẠP ĐƠN

I. Nội dung        
        
     - Sự kiện diễn ra 7 đợt:     
       + Đợt 1 từ 05h00 ngày 25/11/2022 đến 04h59 ngày 26/11/2022    
       + Đợt 2 từ 05h00 ngày 26/11/2022 đến 04h59 ngày 27/11/2022    
       + Đợt 3 từ 05h00 ngày 27/11/2022 đến 04h59 ngày 28/11/2022    
       + Đợt 4 từ 05h00 ngày 28/11/2022 đến 04h59 ngày 29/11/2022    
       + Đợt 5 từ 05h00 ngày 29/11/2022 đến 04h59 ngày 30/11/2022    
       + Đợt 6 từ 05h00 ngày 30/11/2022 đến 04h59 ngày 01/12/2022    
       + Đợt 7 từ 05h00 ngày 01/12/2022 đến 04h59 ngày 02/12/2022    
        
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp Vàng vào game đạt mốc để nhận thưởng.    
     - Nạp tích lũy đủ mốc cao có thể nhận thưởng cả mốc thấp. Cơ hội sở hữu các vật phẩm hiếm và giá trị.    

II. Phần thưởng

Mốc nạp Quà thưởng Số lượng  
600 Vàng Túi bảo thạch 4 1 Đợt 1
Kiếm hồn thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Lam thủy tinh 30
2000 Vàng Ngoại trang tinh hồn (14 ngày) 1
Túi bảo thạch 5 1
Bạc 500
Căn cốt đan 100
Kiếm phách thạch 100
600 Vàng Mảnh Băng Uyên Chiến Mã 20 Đợt 2
Kiếm hồn thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Bạc 300
2000 Vàng Rương linh thú hiếm 120 1
Biến thạch - 5 1
Bạc 1000
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Kiếm phách thạch 100
600 Vàng Túi bảo thạch tấn công - 4 1 Đợt 3
Kiếm phách thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Bạc 300
2000 Vàng Mảnh phiêu tuyết ngưu 30
Túi bảo thạch tấn công - 5 1
Bạc 1000
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Kiếm phách thạch 100
600 Vàng Rương linh thú 90 1 Đợt 4
Kiếm phách thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Bạc 300
2000 Vàng Mảnh xe đồ chơi 30
Biến thạch - 5 1
Bạc 1000
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Kiếm phách thạch 100
600 Vàng Mảnh Băng Uyên Chiến Mã 20 Đợt 5
Kiếm phách thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Bạc 300
2000 Vàng Rương linh thú hiếm 120 30
Biến thạch - 5 1
Bạc 1000
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Kiếm phách thạch 100
600 Vàng Mảnh Cảnh Khuyển 30 Đợt 6
Kiếm hồn thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Bạc 300
2000 Vàng Túi bảo thạch-6 1
Rương tụy độc 50
Bạc 1000
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Kiếm phách thạch 100
600 Vàng Mảnh Băng Uyên Chiến Mã 20 Đợt 7
Kiếm hồn thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Bạc 300
2000 Vàng Rương trang bị đỏ 1
Biến thạch - 5 1
Bạc 1000
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Kiếm phách thạch 100

QUY ĐỔI VÀNG

1. Quy tắc:    
- Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)    
    - 5h00 ngày thứ 29 đến 4h59 ngày thứ 30
    - 5h00 ngày thứ 30 đến 4h59 ngày thứ 31
    - 5h00 ngày thứ 31 đến 4h59 ngày thứ 32
    - 5h00 ngày thứ 32 đến 4h59 ngày thứ 33
    - 5h00 ngày thứ 33 đến 4h59 ngày thứ 34
    - 5h00 ngày thứ 34 đến 4h59 ngày thứ 35
    - 5h00 ngày thứ 35 đến 4h59 ngày thứ 36
-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:    
    + Quy đổi 200 vàng vào game
    + Quy đổi 600 vàng vào game
    + Quy đổi 1000 vàng vào game
    + Quy đổi 2000 vàng vào game
    + Quy đổi 5000 vàng vào game
    + Quy đổi 10000 vàng vào game
    + Quy đổi 14000 vàng vào game
    + Quy đổi 20000 vàng vào game
    
2. Giao diện:    

3. Phần thưởng

Ngày Điều kiện Số lần Tên Item Số lượng Đợt
1 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 1
Túi xu (lớn) 1
Bộ pháp tiến bậc đan 20
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Phách thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 2
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
2 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 2
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Hồn thạch 20
Túi bảo thạch-2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Hồn thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch-3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch-3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch-4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 2 Vàng 2500
Túi bảo thạch-4 8
Rương linh thú hiếm 120 1
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch-5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch-5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
3 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 3
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Phách thạch 20
Túi bảo thạch tấn công - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Phách thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch tấn công - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch tấn công - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch tấn công - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 2 Vàng 2500
Túi bảo thạch tấn công - 4 8
Rương linh thú hiếm 120 1
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch tấn công - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch tấn công - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
4 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 4
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Phách thạch 20
Túi bảo thạch phòng thủ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Phách thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch phòng thủ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch phòng thủ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch phòng thủ - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch phòng thủ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
5 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 5
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Phách thạch 20
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Phách thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
6 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 6
Túi xu (lớn) 1
Bộ pháp tiến bậc đan 20
Túi bảo thạch-2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Bộ pháp tiến bậc đan 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch-3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch-3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch-4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch-4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch-5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch-5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
7 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 7
Túi xu (lớn) 1
Bộ pháp tiến bậc đan 20
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Bộ pháp tiến bậc đan 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20

ĐỔI NGÂN PHIẾU

Nội dung                
     - Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày: 05h00 ngày 25/11/2022 - 04h59 ngày 02/12/2022    
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng các loại "Ngân phiếu" để đổi vật phẩm tại giao diện sự kiện.    
     - Số lần đổi vật phẩm có giới hạn.