CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 6

01-12-2022

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5

VÕ LÂM CHUNG SỨC

I. Nội dung            
            
     - Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 02/12/2022 đến 04h59 ngày 09/12/2022        
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp Vàng vào game để nhận được điểm cống hiến cho 2 hoạt động. Nạp 1 vàng = 1 điểm cống hiến.        
      + Võ Lâm Chung Sức: Tổng điểm tích lũy của toàn bộ máy chủ đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.        
      + Vương Gia Hào Phú: Người chơi có điểm tích lũy đạt TOP sẽ nhận nhiều phần thưởng giá trị cao.        

II. Phần Thưởng    


1. Võ Lâm Chung Sức      
    Tổng điểm tích lũy của toàn bộ máy chủ đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.
 

Tổng điểm tích lũy Phần thưởng Số lượng
20000 Kiếm Hồn Thạch 50
Kiếm Phách Thạch 50
Túi bảo thạch-3 1
Rương Tụy Độc 10
Bạc 199
30000 Đá Tẩy Luyện 20
Giang hồ lệnh 2
Rương Tụy Độc 20
Kiếm Hồn Thạch 80
Bạc 299
50000 Đá Tẩy Luyện 30
Tẩy luyện tỏa 20
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 10
Rương Tụy Độc 30
Bạc 399
10000 Giang hồ lệnh 4
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Tụy Độc 40
150000 Mảnh thiên môn kiếm hạp 20
Đá Tẩy Luyện 70
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 40
Túi bảo thạch-4 1
20000 Cao thủ lệnh 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh ngoại trang dạ hội 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi bảo thạch-4 2
30000 Mảnh binh khí dạ hội 20
Rương Trang Bị Đỏ 1
Túi bảo thạch-5 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Đá Tẩy Luyện 150
40000 Vô song lệnh 2
Mảnh phiêu tuyết ngưu 30
Rương Trang Bị Đỏ 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 200

2. Vương Gia Hào Phú

TOP Phần thưởng Số lượng
1 Tôn hiệu "Vương gia hào phú" vĩnh viễn 1
Mảnh Hắc Hùng Sư 100
Túi bảo thạch-7 1
Rương quà bát quái đỏ 2
Kiếm hồn thạch 200
2 Mảnh Bạch Linh Miêu 100
Túi bảo thạch-6 1
Rương quà bát quái đỏ 1
Âm dương thạch 50
Kiếm hồn thạch 150
3 Mảnh Hạt Tùng Thử 50
Túi bảo thạch-5 2
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 2
Âm dương thạch 40
Kiếm hồn thạch 100
 4 - 6 Mảnh tuyết vũ lang vương 50
Túi bảo thạch-5 1
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 30
Kiếm hồn thạch 60
 7 - 10 Mảnh băng uyên chiến mã 50
Túi bảo thạch-4 2
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 20
Kiếm hồn thạch 40
 11 - 30 Mảnh truy linh mã 20
Túi bảo thạch-4 1
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Kiếm hồn thạch 20

Tôn hiệu "Vương giả hào phú"
 Sinh lực +500
 Nội công +80
 Ngoại công +80

QUY ĐỔI VÀNG     
I. Quy tắc:    
    - Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)    
        - 5h00 ngày thứ 36 đến 4h59 ngày thứ 37
        - 5h00 ngày thứ 37 đến 4h59 ngày thứ 38
        - 5h00 ngày thứ 38 đến 4h59 ngày thứ 39
        - 5h00 ngày thứ 39 đến 4h59 ngày thứ 40
        - 5h00 ngày thứ 40 đến 4h59 ngày thứ 41
        - 5h00 ngày thứ 41 đến 4h59 ngày thứ 42
        - 5h00 ngày thứ 42 đến 4h59 ngày thứ 43
    -  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:    
        + Quy đổi 200 vàng vào game
        + Quy đổi 600 vàng vào game
        + Quy đổi 1000 vàng vào game
        + Quy đổi 2000 vàng vào game
        + Quy đổi 5000 vàng vào game
        + Quy đổi 10000 vàng vào game
        + Quy đổi 14000 vàng vào game
        + Quy đổi 20000 vàng vào game

II. Phần thưởng

Ngày Điều kiện Số lần Tên Item Số lượng Đợt
1 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 1
Túi xu (lớn) 1
Bộ pháp tiến bậc đan 20
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Phách thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 2
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
2 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 2
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Hồn thạch 20
Túi bảo thạch-2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Hồn thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch-3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch-3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch-4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 2 Vàng 2500
Túi bảo thạch-4 8
Rương linh thú hiếm 120 1
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch-5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch-5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
3 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 3
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Phách thạch 20
Túi bảo thạch tấn công - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Phách thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch tấn công - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch tấn công - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch tấn công - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 2 Vàng 2500
Túi bảo thạch tấn công - 4 8
Rương linh thú hiếm 120 1
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch tấn công - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch tấn công - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
4 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 4
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Phách thạch 20
Túi bảo thạch phòng thủ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Phách thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch phòng thủ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch phòng thủ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch phòng thủ - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch phòng thủ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
5 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 5
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Phách thạch 20
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Phách thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
6 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 6
Túi xu (lớn) 1
Bộ pháp tiến bậc đan 20
Túi bảo thạch-2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Bộ pháp tiến bậc đan 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch-3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch-3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch-4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch-4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch-5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch-5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20
7 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 7
Túi xu (lớn) 1
Bộ pháp tiến bậc đan 20
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Bộ pháp tiến bậc đan 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20

 

 

NẠP ĐƠN

I. Nội dung            
            
     - Sự kiện diễn ra 7 đợt:         
       + Đợt 1 từ 05h00 ngày 02/12/2022 đến 04h59 ngày 03/12/2022        
       + Đợt 2 từ 05h00 ngày 03/12/2022 đến 04h59 ngày 04/12/2022        
       + Đợt 3 từ 05h00 ngày 04/12/2022 đến 04h59 ngày 05/12/2022        
       + Đợt 4 từ 05h00 ngày 05/12/2022 đến 04h59 ngày 06/12/2022        
       + Đợt 5 từ 05h00 ngày 06/12/2022 đến 04h59 ngày 07/12/2022        
       + Đợt 6 từ 05h00 ngày 07/12/2022 đến 04h59 ngày 08/12/2022        
       + Đợt 7 từ 05h00 ngày 08/12/2022 đến 04h59 ngày 09/12/2022        
            
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp Vàng vào game đạt mốc để nhận thưởng.        
     - Nạp tích lũy đủ mốc cao có thể nhận thưởng cả mốc thấp. Cơ hội sở hữu các vật phẩm hiếm và giá trị.    

   II. Phần thưởng

Mốc nạp Quà thưởng Số lượng  
600 Vàng Mảnh quỷ u kiếm hạp 20 Đợt 1
Rương sách bị động linh thú 1
Kiếm hồn thạch 50
Túi xu (lớn) 3
Bạc 299
2000 Vàng Rương linh thú hiếm 120 1
Biến thạch - 5 1
Bạc 999
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Kiếm hồn thạch 100

ĐỔI NGÂN PHIẾU

I. Nội dung    
    
     - Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày: 05h00 ngày 02/12/2022 - 04h59 ngày 09/12/2022
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng các loại "Ngân phiếu" để đổi vật phẩm tại giao diện sự kiện.
     - Số lần đổi vật phẩm có giới hạn.

II. Phần thưởng

Ngân Phiếu Phần thưởng Số lượng Số lần đổi
25K Kinh Nghiệm đan x2 1 5
Lam thủy tinh 50
Âm dương thạch 5
Rương quà bát quái cam 1
25K Tham ngộ tàn quyển - I 5 1
Bạch Linh Miêu (7 Ngày) 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 2
Túi xu (lớn) 1
79K Tử thủy tinh 30 5
Lam thủy tinh 100
Lục thủy tinh 200
Túi xu (lớn) 5
79K Túi bảo thạch-4 2 5
Túi bảo thạch tấn công - 4 2
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 2
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 2
79K Kiếm hồn thạch 50 5
Kiếm phách thạch 50
Cỏ bồ đề 50
Kinh nghiệm bát quái (8000) 50
129K Tham ngộ tàn quyển - I 20 5
Rương tụy độc 20
Âm dương thạch 10
Túi bảo thạch-5 1
129K Bắc minh thần công - quyển hạ 20 5
Tử hà thần công - quyển hạ 20
Tẩy tủy kinh - quyển hạ 30
Dịch cân kinh - quyển hạ 30
129K Rương linh thú hiếm 90 1 5
Căn cốt đan 30
Cỏ bồ đề 20
Dây thanh ti 20
249K Kinh nghiệm đan x3 1 5
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Cao thủ lệnh 2
Túi bảo thạch-5 1
649K Rương trang bị đỏ 1 5
Rương linh thú hiếm 120 1
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Tham ngộ tàn quyển - I 20
1299K Rương quà bát quái đỏ 1 5
Mảnh binh khí thánh linh 50
Rương đá đúc bộ trang bị -I 50
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 2
2499K Mảnh ngoại đạo kiếm hạp 50 5
Bộc thủy ấn 50
Kiếm hồn thạch 100
Kiếm phách thạch 100

NẠP LIÊN TỤC

I. Tổng quát:            
     - Thời gian: từ 5h00 ngày 36 đến 04h59 ngày 43 mở máy chủ        
     - Người chơi nạp mỗi ngày đúng gói "1000 Vàng" có thể nhận quà. Nạp các gói khác không thể nhận.        
     - Nạp đủ 5/7 ngày nhận 1 phần thưởng cực giá trị.        

II. Quà thưởng

Ngày Mốc nạp Lượt nạp yêu cầu Quà Số lượng
1 1000 1 Túi bảo thạch-5 1
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Túi Xu (Lớn) 1
Bộ pháp tiến bậc đan 30
2 1000 1 Kiếm Hồn Thạch 50
Kiếm Phách Thạch 50
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 5
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
3 1000 1 Túi Xu (Lớn) 1
Căn Cốt Đan 50
Cỏ Bồ Đề 50
Dây Thanh Ti 50
4 1000 1 Tham ngộ tàn quyển-II 10
Túi Xu (Lớn) 1
Tử Hà Thần Công - quyển hạ 10
Bạc 499
5 1000 1 Túi Bảo Thạch tấn công - 5 1
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 5
Bộ pháp tiến bậc đan 30
Rương Tụy Độc 20
6 1000 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 50
Tẩy Luyện Tỏa 5
Túi Xu (Lớn) 1
7 1000 1 Ngoại trang nguyệt ảnh (7 ngày) 1
Bí kíp nhâm mạch 5
Tẩy Tủy Kinh - quyển hạ 5
Tử Thủy Tinh 30

Quà tặng đặc biệt

Ngày nhận thưởng tích lũy Quà Số lượng
5 Rương kỹ năng chủ động linh thú 2
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Hắc hùng sư (7 ngày) 1
Ám khí thạch 100