CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 7

07-12-2022

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 7

QUY ĐỔI VÀNG                
    1. Quy tắc:    
    - Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)    
        - 5h00 ngày thứ 43 đến 4h59 ngày thứ 44
        - 5h00 ngày thứ 44 đến 4h59 ngày thứ 45
        - 5h00 ngày thứ 45 đến 4h59 ngày thứ 46
        - 5h00 ngày thứ 46 đến 4h59 ngày thứ 47
        - 5h00 ngày thứ 47 đến 4h59 ngày thứ 48
        - 5h00 ngày thứ 48 đến 4h59 ngày thứ 49
        - 5h00 ngày thứ 49 đến 4h59 ngày thứ 50
    -  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:    
        + Quy đổi 200 vàng vào game
        + Quy đổi 600 vàng vào game
        + Quy đổi 1000 vàng vào game
        + Quy đổi 2000 vàng vào game
        + Quy đổi 5000 vàng vào game
        + Quy đổi 10000 vàng vào game
        + Quy đổi 14000 vàng vào game
        + Quy đổi 20000 vàng vào game
        
    2. Giao diện:    

Ngày Điều kiện Số lần Tên Item Số lượng Đợt
1 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 1
Túi xu (lớn) 1
Tử thủy tinh 10
Bộ pháp tiến bậc đan 30
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Bộ pháp tiến bậc đan 50
Lục Lâm Ấn 20
Giang hồ lệnh 2
Tử thủy tinh 20
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Bí kíp nhâm mạch 5
Cao thủ lệnh 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Cao thủ lệnh 4
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - II 15
Vô song lệnh 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 8
Ám khí thạch 100
Vô song lệnh 4
Rương linh thú hiếm 120 1
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 5
Ám khí thạch 150
Thiên long lệnh 2
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Thiên long lệnh 4
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20

NẠP ĐƠN

I. Nội dung             
     - Sự kiện diễn ra 7 đợt:     
       + Đợt 1 từ 05h00 ngày 09/12/2022 đến 04h59 ngày 10/12/2022    
       + Đợt 2 từ 05h00 ngày 10/12/2022 đến 04h59 ngày 11/12/2022    
       + Đợt 3 từ 05h00 ngày 11/12/2022 đến 04h59 ngày 12/12/2022    
       + Đợt 4 từ 05h00 ngày 12/12/2022 đến 04h59 ngày 13/12/2022    
       + Đợt 5 từ 05h00 ngày 13/12/2022 đến 04h59 ngày 14/12/2022    
       + Đợt 6 từ 05h00 ngày 14/12/2022 đến 04h59 ngày 15/12/2022    
       + Đợt 7 từ 05h00 ngày 15/12/2022 đến 04h59 ngày 16/12/2022    
        
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp Vàng vào game đạt mốc để nhận thưởng.    
     - Nạp tích lũy đủ mốc cao có thể nhận thưởng cả mốc thấp. Cơ hội sở hữu các vật phẩm hiếm và giá trị.    

II. Phần thưởng

Mốc nạp Quà thưởng Số lượng  
1000 Vàng Rương Linh Thú Hiếm 120 1 Đợt 1
Rương Trang Bị Đỏ 1
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Rương Bát Quái Đỏ Ngẫu Nhiên 1
Bạc 299
5000 Vàng Trứng Tử Linh Điêu 1
Mảnh Cự Dã Tinh 40
Rương Linh Thú Hiếm 120 1
Túi bảo thạch tấn công - 6 1
Bạc 999

ĐỔI NGÂN PHIẾU

I. Nội dung   
     - Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày: 05h00 ngày 09/12/2022 - 04h59 ngày 16/12/2022
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng các loại "Ngân phiếu" để đổi vật phẩm tại giao diện sự kiện.
     - Số lần đổi vật phẩm có giới hạn.
    
II. Phần thưởng    

Ngân Phiếu Phần thưởng Số lượng Số lần đổi
25K Kinh Nghiệm đan x2 1 5
Lam thủy tinh 50
Âm dương thạch 5
Rương quà bát quái cam 1
25K Tham ngộ tàn quyển - I 5 1
Bạch Linh Miêu (7 Ngày) 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 2
Túi xu (lớn) 1
79K Tử thủy tinh 30 5
Lam thủy tinh 100
Lục thủy tinh 200
Túi xu (lớn) 5
79K Túi bảo thạch-4 2 5
Túi bảo thạch tấn công - 4 2
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 2
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 2
79K Kiếm hồn thạch 50 5
Kiếm phách thạch 50
Cỏ bồ đề 50
Kinh nghiệm bát quái (8000) 50
129K Tham ngộ tàn quyển - I 20 5
Rương tụy độc 20
Âm dương thạch 10
Túi bảo thạch-5 1
129K Bắc minh thần công - quyển hạ 20 5
Tử hà thần công - quyển hạ 20
Tẩy tủy kinh - quyển hạ 30
Dịch cân kinh - quyển hạ 30
129K Rương linh thú hiếm 90 1 5
Căn cốt đan 30
Cỏ bồ đề 20
Dây thanh ti 20
249K Kinh nghiệm đan x3 1 5
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Cao thủ lệnh 2
Túi bảo thạch-5 1
649K Rương trang bị đỏ 1 5
Rương linh thú hiếm 120 1
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Tham ngộ tàn quyển - I 20
1299K Rương quà bát quái đỏ 1 5
Mảnh binh khí thánh linh 50
Rương đá đúc bộ trang bị -I 50
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 2
2499K Mảnh ngoại đạo kiếm hạp 50 5
Bộc thủy ấn 50
Kiếm hồn thạch 100
Kiếm phách thạch 100

NẠP LIÊN TỤC

1. Tổng quát:        
     - Thời gian: từ 5h00 ngày 43 mở máy chủ đến 04h59 ngày 50 mở máy chủ    
     - Người chơi nạp mỗi ngày đúng gói "1000 Vàng" có thể nhận quà. Nạp các gói khác không thể nhận.    
     - Nạp đủ 5/7 ngày nhận 1 phần thưởng cực giá trị.    
        
2. Quà thưởng        

Ngày Mốc nạp Lượt nạp yêu cầu Quà Số lượng
1 1000 1 Túi bảo thạch-5 1
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Túi Xu (Lớn) 1
Bộ pháp tiến bậc đan 30
2 1000 1 Kiếm Hồn Thạch 50
Kiếm Phách Thạch 50
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 5
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
3 1000 1 Túi Xu (Lớn) 1
Căn Cốt Đan 50
Cỏ Bồ Đề 50
Dây Thanh Ti 50
4 1000 1 Tham ngộ tàn quyển-II 10
Túi Xu (Lớn) 1
Tử Hà Thần Công - quyển hạ 10
Bạc 499
5 1000 1 Túi Bảo Thạch tấn công - 5 1
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 5
Bộ pháp tiến bậc đan 30
Rương Tụy Độc 20
6 1000 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 50
Tẩy Luyện Tỏa 5
Túi Xu (Lớn) 1
7 1000 1 Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Bí kíp nhâm mạch 5
Tẩy Tủy Kinh - quyển hạ 5
Tử Thủy Tinh 30

Quà tặng đặc biệt

Ngày nhận thưởng tích lũy Quà Số lượng
5 Rương sách bị động linh thú 2
Túi bảo thạch-7 1
Mảnh Ngoại Trang Thánh Linh 40
Ám khí thạch 100

ĐĂNG NHẬP THIÊN LONG

1. Tổng quan:
- Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 09/12/2022 đến 04h59 ngày 20/12/2022
- Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng miễn phí tại mục "Điểm danh thường"
- Nạp gói vàng bất kỳ mỗi ngày nhận thêm phần thưởng giá trị cao tại mục "Điểm danh VIP".
- Điểm danh bù:
  + Điểm danh thường: Người chơi có thể dùng Bạc để điểm danh bù.
  + Điểm danh VIP: Người chơi nạp tích lũy đủ 5000 Vàng để nhận 1 lượt điểm danh bù VIP, tối đa được nhận 2 lượt.

2. Quà thưởng

- Quà đăng nhập

  Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12
Điểm danh Kinh nghiệm đan x2 x1 Kiếm hồn thạch x10 Rương tụy độc x5 Bạch thủy tinh x30 Túi bảo thạch-3 x1 Kiếm Phách thạch x10 Rương bát quái cam x1 Kinh nghiệm bát quái (8000) x3 Túi xu (lớn) x1 Cỏ bồ đề x5 Đá tẩy luyện x10 Túi bảo thạch-4 x1
Điểm danh VIP Mảnh ngoại trang dạ hội x4 Mảnh ngoại trang dạ hội x4 Mảnh ngoại trang dạ hội x4 Mảnh ngoại trang dạ hội x4 Mảnh ngoại trang dạ hội x4 Tham ngộ tàn quyển - I x3 Bắc minh thần công - quyển trung x10 Túi bảo thạch phòng thủ - 4 x1 Tử hà thần công - quyển trung x10 Diệm hỏa ấn x20 Tẩy luyện tỏa x10 Bùa tẩy luyện cam x1

- Quà mốc lớn

  Ngày 3 Ngày 6 Ngày 9 Ngày 12
Điểm danh Mảnh phi vân truy x10 Bạc x299 Ngoại đạo binh khí (7 ngày) x1 Rương trang bị cam phẩm 6 x1
Điểm danh VIP Túi bảo thạch công kích hệ - 5 x1 Âm dương thạch x10 Mảnh âm dương kiếm hạp x20 Rương trang bị đỏ x1

TÍCH LŨY TIÊU PHÍ

I. Nội dung    
    
     - Thời gian: từ 5h00 ngày 43 mở máy chủ đến 04h59 ngày 50 mở máy chủ
    - Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đạt mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. 
    - Phần thưởng cộng dồn, tiêu phí càng nhiều phần thưởng càng lớn.
    
    
II. Phần thưởng    

Mốc tiêu phí Vàng Phần thưởng Số lượng
2000 Đá tẩy luyện 9
Túi Bảo Thạch-3 3
Kiếm hồn thạch 39
Túi xu (lớn) 1
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
5000 Vân Dao Bộ Pháp (7 ngày) 1
Túi Bảo Thạch-4 3
Túi xu (lớn) 2
Âm dương thạch 5
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
10000 Túi Bảo Thạch-5 3
Đá Tẩy Luyện 29
Mảnh Huyết Ngọc Kiếm Hạp 40
Tẩy Luyện Tỏa 9
Rương quà bát quái đỏ 1
20000 Túi Bảo Thạch-6 2
Bắc Minh Thần Công-Quyển Hạ 10
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Rương trang bị đỏ  1
50000 Túi Bảo Thạch-7 1
Rương linh thú hiếm 120 2
Kinh Nghiệm Đan x3 3
Bắc Minh Thần Công-Quyển Hạ 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
100000 Rương trang bị đỏ  1
Trứng Nanh Bạc 2
Túi Bảo Thạch-7 2
Ám khí thạch 100
Rương kỹ năng chủ động linh thú 2