CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3

10-11-2022

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI VUI VẺ

I. NỘI DUNG        
    - Thời gian: 05:00 ngày mở server thứ 15 đến 4:59 ngày mở server thứ 22    
    - Trong thời gian sự kiện sẽ diễn ra 3 hoạt động:    
        + Thu thập điểm vui vẻ: Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm Vui Vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.
        + Đua top tiêu phí: Xếp hạng tiêu phí Vàng, đạt TOP sẽ nhận các phần quà giá trị.
        + Tranh mua: Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

II. QUÀ THƯỞNG        
    1. Quà thưởng Hoạt Động    
     - Người chơi làm các nhiệm vụ tại sự kiện để nhận điểm vui vẻ    
     - Tích lũy điểm đạt mốc nhận thưởng tương ứng    

Mốc điểm vui vẻ Vật Phẩm Số lượng
100 Xu 300000
Bạch Thủy Tinh 10
Kiếm Hồn Thạch 5
200 Túi Bảo Thạch-1 2
Lam Thủy Tinh 10
Kiếm Phách Thạch 10
300 Túi Bảo Thạch-2 1
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 2
Túi Xu (Lớn) 1
400 Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 5
Bắc Minh Thần Công - quyển thượng 10
500 Kinh Nghiệm Đan x2 1
Cường Hóa Thạch 10
Rương Tụy Độc 10
600 Bạc 199
Túi Bảo Thạch-3 1
Kiếm Hồn Thạch 10
700 Trục Nhật (7 ngày) 1
Tham ngộ tàn quyển - I 5
Túi Xu (Lớn) 1

2. Quà thưởng đua top tiêu phí Vàng    
 - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu phí vàng đạt top nào nhận thưởng top đó    
 - Cần tiêu phí ít nhất 200 vàng để nhận thưởng    
 - Phần thưởng được gửi vào hộp thư sau khi sự kiện kết thúc    

TOP Vật phẩm Số lượng
1 Mảnh Lưu Tinh Bộ Pháp 60
Rương quà bát quái đỏ 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 100
Đá Tẩy Luyện 60
Rương Tụy Độc 60
Tẩy Luyện Tỏa 40
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
2 Mảnh Hàn Băng Bộ Pháp 50
Rương quà bát quái cam 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Đá Tẩy Luyện 50
Rương Tụy Độc 50
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
3 Mảnh Hàng Long Bộ Pháp 40
Rương quà bát quái cam 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 60
Đá Tẩy Luyện 40
Rương Tụy Độc 40
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
 4 -6 Mảnh Vân Dao Bộ Pháp 40
Túi Xu (Lớn) 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Đá Tẩy Luyện 30
Rương Tụy Độc 30
Tẩy Luyện Tỏa 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
 7 -10 Mảnh Tuyết Liên Bộ Pháp 20
Túi Xu (Lớn) 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 30
Đá Tẩy Luyện 20
Rương Tụy Độc 20
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
 11 - 30 Âm Dương Kiếm Hạp (7 ngày) 1
Túi Xu (Lớn) 3
Kiếm Hồn Thạch 20
Đá Tẩy Luyện 10
Rương Tụy Độc 10
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bạc 199

3. Quà thưởng Tranh Mua

Vật phẩm Giá bán (Vàng) Số lượng mua tối đa/người/ngày
Kiếm Hồn Thạch 7 19
Kiếm Phách Thạch 7 19
Rương Tụy Độc 7 19
Tẩy Luyện Tỏa 20 10
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 10 10
Tham ngộ tàn quyển - I 35 5
Túi Bảo Thạch-5 1299 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 499 1

ĐĂNG NHẬP THIÊN LONG

I. Tổng quan:    
- Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 11/11/2022 đến 04h59 ngày 23/11/2022    
- Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng miễn phí tại mục "Điểm danh thường"    
- Nạp gói vàng bất kỳ mỗi ngày nhận thêm phần thưởng giá trị cao tại mục "Điểm danh VIP".    
- Điểm danh bù:    
  + Điểm danh thường: Người chơi có thể dùng Bạc để điểm danh bù.    
  + Điểm danh VIP: Người chơi nạp tích lũy đủ 5000 Vàng để nhận 1 lượt điểm danh bù VIP, tối đa được nhận 2 lượt.    

II. Quà thưởng

- Quà đăng nhập

  Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12
Điểm danh Kinh nghiệm đan x2 x1 Kiếm hồn thạch x10 Rương tụy độc x5 Bạch thủy tinh x30 Túi bảo thạch-3 x1 Kiếm Phách thạch x10 Rương bát quái cam x1 Kinh nghiệm bát quái (8000) x3 Túi xu (lớn) x1 Cỏ bồ đề x5 Đá tẩy luyện x10 Túi bảo thạch-4 x1
Điểm danh VIP Lam thủy tinh x50 Mảnh ngoại trang thiên vũ x4 Mảnh ngoại trang thiên vũ x4 Mảnh ngoại trang thiên vũ x4 Mảnh ngoại trang thiên vũ x8 Tham ngộ tàn quyển - I x3 Bắc minh thần công - quyển trung x10 Túi bảo thạch phòng thủ - 4 x1 Tử hà thần công - quyển trung x10 Thanh phong ấn x10 Tẩy luyện tỏa x10 Bùa tẩy luyện vàng x1

- Quà mốc lớn

  Ngày 3 Ngày 6 Ngày 9 Ngày 12
Điểm danh Mảnh siêu quang mã x10 Bạc x299 Ngoại đạo binh khí (7 ngày) x1 Rương trang bị cam phẩm 6 x1
Điểm danh VIP Túi bảo thạch tấn công - 5 x1 Âm dương thạch x10 Mảnh thiên môn kiếm hạp x20 Rương trang bị đỏ x1

QUY ĐỔI VÀNG

I. Quy tắc:    
- Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)    
    - 5h00 ngày thứ 15 đến 4h59 ngày thứ 16
    - 5h00 ngày thứ 16 đến 4h59 ngày thứ 17
    - 5h00 ngày thứ 17 đến 4h59 ngày thứ 18
    - 5h00 ngày thứ 18 đến 4h59 ngày thứ 19
    - 5h00 ngày thứ 19 đến 4h59 ngày thứ 20
    - 5h00 ngày thứ 20 đến 4h59 ngày thứ 21
    - 5h00 ngày thứ 21 đến 4h59 ngày thứ 22
-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:    
    + Quy đổi 200 vàng vào game
    + Quy đổi 600 vàng vào game
    + Quy đổi 1000 vàng vào game
    + Quy đổi 2000 vàng vào game
    + Quy đổi 5000 vàng vào game
    + Quy đổi 10000 vàng vào game
    + Quy đổi 14000 vàng vào game
    + Quy đổi 20000 vàng vào game

II. Phần thưởng

Ngày Điều kiện Số lần Tên Item Số lượng Đợt
1 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 1
Túi xu (lớn) 1
Kiếm hồn thạch 20
Túi bảo thạch-2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm hồn thạch 30
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch-3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch-3 8
Lục Lâm Ấn 20
Âm dương thạch 10
Rương tụy độc 20
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch-4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch-4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch-5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Bí kíp nhâm mạch 5
Bắc minh thần công - quyển hạ 20

ĐỔI NGÂN PHIẾU

Nội dung        
        
     - Sự kiện diễn ra 7 đợt:     
       + Đợt 1 từ 05h00 ngày 11/11/2022 đến 04h59 ngày 12/11/2022    
       + Đợt 2 từ 05h00 ngày 12/11/2022 đến 04h59 ngày 13/11/2022    
       + Đợt 3 từ 05h00 ngày 13/11/2022 đến 04h59 ngày 14/11/2022    
       + Đợt 4 từ 05h00 ngày 14/11/2022 đến 04h59 ngày 15/11/2022    
       + Đợt 5 từ 05h00 ngày 15/11/2022 đến 04h59 ngày 16/11/2022    
       + Đợt 6 từ 05h00 ngày 16/11/2022 đến 04h59 ngày 17/11/2022    
       + Đợt 7 từ 05h00 ngày 17/11/2022 đến 04h59 ngày 18/11/2022    
        
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng các loại "Ngân phiếu" để đổi vật phẩm tại giao diện sự kiện.    
     - Số lần đổi vật phẩm có giới hạn.    

NẠP ĐƠN

I. Nội dung        
        
     - Sự kiện diễn ra 7 đợt:     
       + Đợt 1 từ 05h00 ngày 11/11/2022 đến 04h59 ngày 12/11/2022    
       + Đợt 2 từ 05h00 ngày 12/11/2022 đến 04h59 ngày 13/11/2022    
       + Đợt 3 từ 05h00 ngày 13/11/2022 đến 04h59 ngày 14/11/2022    
       + Đợt 4 từ 05h00 ngày 14/11/2022 đến 04h59 ngày 15/11/2022    
       + Đợt 5 từ 05h00 ngày 15/11/2022 đến 04h59 ngày 16/11/2022    
       + Đợt 6 từ 05h00 ngày 16/11/2022 đến 04h59 ngày 17/11/2022    
       + Đợt 7 từ 05h00 ngày 17/11/2022 đến 04h59 ngày 18/11/2022    
        
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp Vàng vào game đạt mốc để nhận thưởng.    
     - Nạp tích lũy đủ mốc cao có thể nhận thưởng cả mốc thấp. Cơ hội sở hữu các vật phẩm hiếm và giá trị.    

II. Phần thưởng

Mốc nạp Quà thưởng Số lượng  
600 Vàng Rương linh thú hiếm 90 1 Đợt 1
Kiếm hồn thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Lam thủy tinh 30
2000 Vàng Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch 5 1
Bạc 500
Căn cốt đan 100
Kiếm phách thạch 100

Huynh/Tỷ có thắc mắc vui lòng liên hệ Yên Nhi qua tin nhắn Fanpage: Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU để được hỗ trợ nhé!

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU.