CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4

18-11-2022

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4

Quy đổi vàng

I. Quy tắc:    
- Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)    
    - 5h00 ngày thứ 22 đến 4h59 ngày thứ 23
    - 5h00 ngày thứ 23 đến 4h59 ngày thứ 24
    - 5h00 ngày thứ 24 đến 4h59 ngày thứ 25
    - 5h00 ngày thứ 25 đến 4h59 ngày thứ 26
    - 5h00 ngày thứ 26 đến 4h59 ngày thứ 27
    - 5h00 ngày thứ 27 đến 4h59 ngày thứ 28
    - 5h00 ngày thứ 28 đến 4h59 ngày thứ 29
-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:    
    + Quy đổi 200 vàng vào game
    + Quy đổi 600 vàng vào game
    + Quy đổi 1000 vàng vào game
    + Quy đổi 2000 vàng vào game
    + Quy đổi 5000 vàng vào game
    + Quy đổi 10000 vàng vào game
    + Quy đổi 14000 vàng vào game
    + Quy đổi 20000 vàng vào game

II. Giao diện:

III. Phần thưởng

Ngày Điều kiện Số lần Tên Item Số lượng Đợt
1 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 1
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Phách thạch 20
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Phách thạch 30
Lục Lâm Ấn 10
Túi xu (lớn) 2
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 8
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Thanh phong ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Cao thủ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 5
Bộ pháp tiến bậc đan 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Vô song lệnh 2
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 8
Tử hà thần công - quyển hạ 20

Nạp đơn

I. Nội dung        
        
     - Sự kiện diễn ra 7 đợt:     
       + Đợt 1 từ 05h00 ngày 18/11/2022 đến 04h59 ngày 19/11/2022    
       + Đợt 2 từ 05h00 ngày 19/11/2022 đến 04h59 ngày 20/11/2022    
       + Đợt 3 từ 05h00 ngày 20/11/2022 đến 04h59 ngày 21/11/2022    
       + Đợt 4 từ 05h00 ngày 21/11/2022 đến 04h59 ngày 22/11/2022    
       + Đợt 5 từ 05h00 ngày 22/11/2022 đến 04h59 ngày 23/11/2022    
       + Đợt 6 từ 05h00 ngày 23/11/2022 đến 04h59 ngày 24/11/2022    
       + Đợt 7 từ 05h00 ngày 24/11/2022 đến 04h59 ngày 25/11/2022    
        
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp Vàng vào game đạt mốc để nhận thưởng.    
     - Nạp tích lũy đủ mốc cao có thể nhận thưởng cả mốc thấp. Cơ hội sở hữu các vật phẩm hiếm và giá trị.    

II. Phần thưởng

Mốc nạp Quà thưởng Số lượng  
600 Vàng Túi bảo thạch 4 1 Đợt 1
Kiếm hồn thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Lam thủy tinh 30
2000 Vàng Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch 5 1
Bạc 500
Căn cốt đan 100
Kiếm phách thạch 100

Đổi ngân phiếu

Nội dung            
            
     - Sự kiện diễn ra 7 đợt:         
       + Đợt 1 từ 05h00 ngày 18/11/2022 đến 04h59 ngày 19/11/2022        
       + Đợt 2 từ 05h00 ngày 19/11/2022 đến 04h59 ngày 20/11/2022        
       + Đợt 3 từ 05h00 ngày 20/11/2022 đến 04h59 ngày 21/11/2022        
       + Đợt 4 từ 05h00 ngày 21/11/2022 đến 04h59 ngày 22/11/2022        
       + Đợt 5 từ 05h00 ngày 22/11/2022 đến 04h59 ngày 23/11/2022        
       + Đợt 6 từ 05h00 ngày 23/11/2022 đến 04h59 ngày 24/11/2022        
       + Đợt 7 từ 05h00 ngày 24/11/2022 đến 04h59 ngày 25/11/2022        
            
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng các loại "Ngân phiếu" để đổi vật phẩm tại giao diện sự kiện.        
     - Số lần đổi vật phẩm có giới hạn.        

Nạp liên tục

I. Tổng quát:        
     - Thời gian: từ 5h00 ngày 22 đến 04h59 ngày 29 mở máy chủ    
     - Người chơi nạp mỗi ngày đúng gói "1000 Vàng" có thể nhận quà. Nạp các gói khác không thể nhận.    
     - Nạp đủ 5/7 ngày nhận 1 phần thưởng cực giá trị.    

II. Quà thưởng

Ngày Mốc nạp Lượt nạp yêu cầu Quà Số lượng
1 1000 1 Túi bảo thạch-5 1
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Túi Xu (Lớn) 1
Lam Thủy Tinh 50
2 1000 1 Kiếm Hồn Thạch 50
Kiếm Phách Thạch 50
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 5
Bắc Minh Thần Công - quyển trung 5
3 1000 1 Túi Xu (Lớn) 1
Căn Cốt Đan 50
Cỏ Bồ Đề 50
Dây Thanh Ti 50
4 1000 1 Tham ngộ tàn quyển-I 10
Túi Xu (Lớn) 1
Tử Hà Thần Công - quyển trung 10
Bạc 499
5 1000 1 Túi Bảo Thạch tấn công - 5 1
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 5
Lam Thủy Tinh 20
Rương Tụy Độc 20
6 1000 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 50
Tẩy Luyện Tỏa 5
Túi Xu (Lớn) 1
7 1000 1 Ngoại trang bách vân (7 ngày) 1
Bí kíp nhâm mạch 5
Tẩy Tủy Kinh - quyển trung 5
Lam Thủy Tinh 30

Quà tặng đặc biệt

Ngày nhận thưởng tích lũy Quà Số lượng
5 Rương sách bị động linh thú 2
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên 1
Hắc hùng sư (7 ngày) 1
Tử Thủy Tinh 20

Huynh/Tỷ có thắc mắc vui lòng liên hệ Yên Nhi qua tin nhắn Fanpage: Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU để được hỗ trợ nhé!

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU.