CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1

28-10-2022

ĐĂNG NHẬP THIÊN LONG

Tổng quan

 -  - Sự kiện diễn ra 12 ngày, từ 10h10 ngày 28/10/2022 đến 04h59 ngày 09/11/2022
 - Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng miễn phí tại mục "Điểm danh"
 - Nạp gói bất kỳ mỗi ngày nhận thêm phần thưởng hiếm tại mục "Điểm danh VIP".
 - Người chơi có thể dùng Bạc để điểm danh bù cho các ngày tại Điểm danh, điểm danh càng nhiều lượng bạc tốn càng lớn.
 - Đối với điểm danh VIP: Người chơi được điểm danh bù 2 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Nạp vàng tích lũy đạt điều kiện yêu cầu để được điểm danh bù.

Quà thưởng

 Quà đăng nhập

  Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12
Điểm danh Bạch thủy tinh x20 Túi xu vừa x2 Kiếm phách thạch x5 Dây thanh ti x2 Túi bảo thạch-1 x2 Kiếm hồn thạch x5 Dịch Cân Kinh - quyển thượng x5 Kinh nghiệm bát quái (5000) x1 Rương tụy độc x3 Tẩy tủy kinh quyển thượng x5 Đá tẩy luyện x5 Bộ pháp tiến bật đan x5
Điểm danh VIP Kinh nghiệm đan x2 x1 Hài kim phẩm 6 x1 Cỏ bồ đề x5 Liên kim phẩm 6 x1 Túi bảo thạch-3 x1 Nhẫn Kim phẩm 6 x1 Bùa tẩy luyện tím x1 Oản kim phẩm 6 x1 Tham ngộ tàn quyển-I x2 Bào kim phẩm 6 x1 Tẩy luyện tỏa x5 Vũ khí cam phẩm 6 x1

 Quà mốc lớn

  Ngày 3 Ngày 6 Ngày 9 Ngày 12
Điểm danh Ngoại trang ngoại đạo x1 Túi bảo thạch-3 x1 Bạc 500 Lăng Thiên (7 ngày)
Điểm danh VIP Rương bát quái cam ngẫu nhiên x1 Bí kíp nhâm mạch x3 Phong hoa bộ pháp (7 ngày) x1 Rương tọa kỵ ngẫu nhiên(10 mảnh) x1

THIÊN LONG TRUYỀN KỲ

Nội dung       

Cách chơi:  

    + Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi vào game đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được các chữ ghép.        
    + Danh sách chữ ghép gồm 5 chữ: Thiên - Long - Truyền - Kỳ - GOSU        
    + Người chơi thu thập các chữ ghép theo yêu cầu để đổi vật phẩm có tại cửa hàng sự kiện.        
    + Người chơi chắn chắn nhận được rất nhiều vật phẩm miễn phí khi tham gia sự kiện.        
  

   Đặc biệt: Phần quà 100k Vàng - trị giá 10 Triệu Đồng.    

      + Thu thập đủ toàn bộ các chữ "Thiên Long Truyền Kỳ GOSU", người chơi có thể đổi phần quà 100K Vàng tại cửa hàng sự kiện (tiền tệ giá trị nhất trong game).    


     - Sự kiện diễn ra từ 10h10 ngày 28/10/2022 đến 04h59 ngày 04/11/2022    
        

1. Sự kiện Thiên Long Truyền Kỳ         

Vật phẩm sự kiện    

STT Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
1 Thiên Thiên, gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được
2 Long Long, gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được
3 Truyền Truyền, gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được
4 Kỳ Kỳ, gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được
5 GOSU GOSU, gom đủ 5 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được
Vật phẩm siêu hiếm, nguyên liệu để đổi 100k Vàng.

Quà thưởng Ghép Quà

STT Item Công thức ghép Giới hạn đổi Số lượng
1 Xu Kỳ x1 Không giới hạn 10,000
2 Bạch thủy tinh Truyền x1 + Kỳ x1 500 lần 1
3 Bạc Truyền x2 + Kỳ x2 100 lần 10
4 Lam Thủy Tinh Truyền x3 + Kỳ x3 50 lần 1
5 Kiếm Phách Thạch Truyền x3 + Kỳ x3 100 lần 1
6 Kiếm Hồn Thạch Truyền x3 + Kỳ x3 100 lần 1
7 Tẩy Tủy Kinh - Quyển Trung Thiên x1 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 30 lần 1
8 Dịch Cân Kinh - Quyển Trung Thiên x1 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 30 lần 1
9 Kinh Nghiệm Bát Quái (5000) Thiên x1 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 20 lần 1
10 Đá Tẩy Luyện Thiên x2 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 20 lần 5
11 Túi bảo thạch-3 Thiên x3 + Long x2 + Truyền x1 + Kỳ x1 10 lần 1
12 Vàng Thiên x1 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 + GOSU x1 1 lần 100000

2. Sự Kiện Tích Lũy Nạp Thiên Long  

     
    - Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đạt mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.    
    - Phần thưởng được nhận cộng dồn, nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn.    

STT Mốc tích nạp Item Số Lượng
1 500 Vàng Cỏ bồ đề 10
2 Xu 99999
3 Bạch Thủy Tinh 19
4 1200 Vàng Kiếm Phách Thạch 20
5 Kiếm Hồn Thạch 20
6 Bạch Thủy Tinh 29
7 Xu 199999
8 3000 Vàng Đá tẩy luyện 30
9 Bùa tẩy luyện tím 10
10 Bạch Thủy Tinh 39
11 Xu 299999
12 7000 Vàng Tử Hà Thần Công - Quyển Hạ 9
13 Tẩy Tủy Kinh - Quyển Hạ 9
14 Túi Bảo Thạch-2 5
15 Xu 399999
16 15000 Vàng Tinh Hồn Binh Khí (7 ngày) 1
17 Túi Bảo Thạch-3 5
18 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 5
19 Tham Ngộ Tàn Quyển - I 10
20 35000 Vàng Rương Ngọc Bội Cam-I 1
21 Ngoại Trang Tuyệt Thế (14 ngày) 1
22 Bắc Minh Thần Công - hạ 9
23 Túi Bảo Thạch-4 3
24 70000 Vàng Mảnh Bạch Linh Miêu 50
25 Rương Hộ Phù Cam-I 1
26 Âm Dương Thạch 10
27 Túi Bảo Thạch-5 3
28 Võ Thần Lệnh Bài 2

CHIẾN LỆNH

Quy tắc

 - Sự kiện diễn ra trong 30 ngày, từ 10h10 ngày 28/10/2022 đến 04h59 ngày 27/11/2022    
 - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi làm nhiệm vụ có trong chiến lệnh để nhận điểm Vinh Dự. Nhiệm vụ là các hoạt động hằng ngày của game.    
 - Tích lũy điểm Vinh Dự đạt mốc để nhận phần thưởng.    
 - Phần thưởng chiến lệnh chia làm 2 loại:    
 + Quà miễn phí:  điểm Vinh Dự đạt mốc có thể nhận quà.    
 + Quà VIP: mua thẻ Chiến Lệnh, đạt điểm Vinh Dự để nhận nhiều quà hiếm.    
 + Kích hoạt chiến lệnh: Ngân Phiếu 649K    
  

Nhiệm vụ    

STT Nhiệm vụ Cấp độ yêu cầu Lượt Điểm
1 Hoàn thành nhiệm vụ truy nã 50 10 10
2 Hoàn thành nhiệm vụ truy nã phẩm đỏ 50 5 15
3 Tham gia tiêu diệt Ác nhân tại Ác nhân cốc 50 3 10
4 Tiêu diệt Ác nhân tại Ác nhân cốc 50 3 10
5 Tham gia tiêu diệt Kỳ thú 50 3 10
6 Gây sát thương đầu tiên lên Kỳ thú 50 1 10
7 Tiêu diệt Kỳ thú 50 1 15
8 Tiêu diệt Mã tặc 50 5 10
9 Tiêu diệt Mã tặc Tinh anh, Thủ lĩnh 50 2 15
10 Mở rương trong hoạt động Lạc Dương Kỳ Bảo 50 20 15
11 Mở rương gia tốc trong hoạt động Lạc Dương Kỳ bảo 50 5 15
12 Tham gia hoạt động Thủy Lao 50 2 15
13 Cấm địa Trân Long Kỳ Cuộc 50 3 15
14 Tham gia tỉ võ tại Đấu Trường 55 10 30
15 Chiến thắng tại đấu trường 55 5 15
16 Tham gia Tống Liêu đại chiến 60 2 15
17 Đạt top 10 trong hoạt động Tống Liêu đại chiến 60 1 15
18 Tham gia hoạt động Thạch Lâm 65 2 10
19 Nhiệm vụ bang 70 10 20
20 Hoàn thành thưởng thiện phạt ác 72 10 10
21 Tham gia Phượng Hoàng Thành Chiến 100 1 10
22 Bang hội chiến thắng tại Phượng Hoàng Thành Chiến 100 1 10
23 Cấm địa Yến Vương Cổ Mộ 140 3 10
24 Cấm địa Tứ Tuyệt Trang 143 3 10
25 Cấm địa Tầng Hoàng Địa Cung 185 3 20

Phần thưởng

Mốc Điểm Vinh Dự Quà miễn phí Số lượng Quà VIP 1 Số lượng Quà VIP 2 Số lượng
1 100 Bạch Thủy Tinh 5 Kinh Nghiệm Đan x3 1 Tẩy Tủy Kinh - quyển thượng 10
2 150 Túi Xu (Vừa) 1 Túi Bảo Thạch-4 1    
3 200 Kinh nghiệm Bát Quái (5000) 1 Dịch Cân Kinh - quyển thượng 10 Lam Thủy Tinh 5
4 250 Kiếm Phách Thạch 5 Kiếm Phách Thạch 20 Kiếm Hồn Thạch 20
5 330     Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 2    
6 410 Kiếm Hồn Thạch 5 Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 2 Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp 2
7 490     Rương Tụy Độc 20    
8 570 Mảnh Lưu Vân Thú 2 Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 2 Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp 2
9 650     Thanh Phong Ấn 3    
10 770 Ngoại Trang Ngoại Đạo (1 ngày) 1 Bạc 200 Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp 2
11 890     Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 2    
12 1010 Mảnh Lưu Vân Thú 2 Túi Bảo Thạch-4 1 Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp 2
13 1130     Thanh Phong Ấn 4    
14 1250 Thiên Linh Binh Khí (1 ngày) 1 Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 2 Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp 2
15 1470     Bạc 300    
16 1690 Túi Bảo Thạch-3 1 Truy Tùng Thử (7 ngày)   Ám Khí Thạch 10
17 1910     Thanh Phong Ấn 5 Túi Xu (Lớn) 2
18 2130 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 5 Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 4    
19 2350     Bạc 400 Vong Vô Thạch 10
20 2690 Mảnh Lưu Vân Thú 2 Vân Dao Bộ Pháp (7 ngày) 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 10
21 3030     Thanh Phong Ấn 8    
22 3370 Bạc 200 Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 4 Tử Thủy Tinh 1
23 3710     Bí Kíp Nhâm Mạch 3    
24 4050 Mảnh Lưu Vân Thú 2 Bạc 500 Túi Bảo Thạch-3 1
25 4430     Thanh Phong Ấn 10    
26 4810 Thanh Phong Ấn 1 Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 4 Bùa tẩy luyện cam 1
27 5190 Lục Lâm Ấn 1 Thanh Phong Ấn 12    
28 5570 Diệm Hỏa Ấn 1 Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 4 Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
29 5950 Bạc 500 Túi Bảo Thạch-4 5 Giang Hồ Lệnh 2
30 6330 Mảnh Lưu Vân Thú 2 Mảnh Ngoại Trang Bách Vân 4 Ngọc may mắn +12 1

  

SHOP KỲ NGỘ

Quy tắc 

 - Sự kiện diễn ra 6 đợt:        
+ 5h00 ngày thứ 1 đến 4h59 ngày thứ 2    
+ 5h00 ngày thứ 2 đến 4h59 ngày thứ 3    
+ 5h00 ngày thứ 3 đến 4h59 ngày thứ 4    
+ 5h00 ngày thứ 4 đến 4h59 ngày thứ 5    
+ 5h00 ngày thứ 5 đến 4h59 ngày thứ 6    
+ 5h00 ngày thứ 6 đến 4h59 ngày thứ 7    
+ 5h00 ngày thứ 7 đến 4h59 ngày thứ 8    
       


- Phạm vi áp dụng:        
    + Áp dụng cho toàn bộ nhân vật.    


- Điều kiện áp dụng:        
    + Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể sử dụng Vàng để mua cái gói siêu ưu đãi.    
    + Mỗi gói kỳ ngộ chỉ có thể được mua 1 lần trong đợt sự kiện.    

Phần quà 

Tên gói Giá bán Vật phẩm Số lượng  
Gói kì ngộ I 180 Lục Thủy Tinh 20 Đợt 1
Gói kì ngộ II 430 Túi Bảo Thạch-4 1
Gói kì ngộ III 1200 Kinh Nghiệm Đan x3 2
Gói kì ngộ I 120 Kinh Nghiệm Đan x2 5 Đợt 2
Gói kì ngộ II 640 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 10
Gói kì ngộ III 900 Túi Bảo Thạch-4 2
Gói kì ngộ I 150 Kiếm Hồn Thạch 20 Đợt 3
Gói kì ngộ II 600 Kiếm Hồn Thạch 50
Gói kì ngộ III 2025 Kiếm Hồn Thạch 150
Gói kì ngộ I 200 Cỏ Bồ Đề 20 Đợt 4
Gói kì ngộ II 480 Căn Cốt Đan 30
Gói kì ngộ III 1170 Bùa tẩy luyện cam 2
Gói kì ngộ I 150 Dịch Cân Kinh - quyển trung 10 Đợt 5
Gói kì ngộ II 500 Tham ngộ tàn quyển - I 12
Gói kì ngộ III 2160 Bí kíp nhâm mạch 15
Gói kì ngộ I 180 Túi Bảo Thạch-3 2 Đợt 6
Gói kì ngộ II 860 Túi Bảo Thạch-4 2
Gói kì ngộ III 2430 Túi Bảo Thạch-4 5
Gói kì ngộ I 300 Đá tẩy luyện 20 Đợt 7
Gói kì ngộ II 600 Bùa tẩy luyện vàng 3
Gói kì ngộ III 1750 Bùa tẩy luyện cam 3

 

   

ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

Tổng quan        

 - Sự kiện diễn ra từ 10h10 ngày 28/10/2022 đến 04h59 ngày 04/11/2022    
 - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp vàng vào game đạt top nào nhận thưởng top đó.    
 - Sự kiện áp dụng cho người chơi tại toàn bộ server.    

       

Quà thưởng   

TOP Nạp tối thiểu (Vàng) Phần thưởng Số lượng Ghi chú
1 20000 Tôn hiệu "Vương Giả Vô Song" 1 Tôn hiệu độc quyền dành cho TOP 1. 
Rương linh thú hiếm 120 2  
Rương kỹ năng chủ động linh thú 2  
Rương kỹ năng bị động linh thú 3  
Căn Cốt Đan 100  
2 15000 Rương linh thú hiếm 90 2  
Rương kỹ năng chủ động linh thú 2  
Rương kỹ năng bị động linh thú 2  
Căn Cốt Đan 80  
3 15000 Rương linh thú hiếm 90 2  
Rương kỹ năng chủ động linh thú 1  
Rương kỹ năng bị động linh thú 1  
Căn Cốt Đan 60  
 4-6 5000 Rương linh thú hiếm 60 2  
Rương kỹ năng chủ động linh thú 1  
Cỏ Bồ Đề 60  
Căn Cốt Đan 40  
 7-10 4000 Rương linh thú hiếm 60 2  
Rương kỹ năng bị động linh thú 1  
Cỏ Bồ Đề 40  
Căn Cốt Đan 30  
 11-20 2000 Rương linh thú hiếm 60 1  
Cỏ Bồ Đề 30  
Căn Cốt Đan 20  
Dây Thanh Ti 10  
 21-50 1000 Trứng Lam Tước 3  
Cỏ Bồ Đề 15  
Căn Cốt Đan 15  
Dây Thanh Ti 5  
 51-100 600 Trứng Lam Tước 2  
Cỏ Bồ Đề 5  
Căn Cốt Đan 5  
Dây Thanh Ti 10  
 101-300 400 Trứng Lam Tước 1  
Cỏ Bồ Đề 5  
Căn Cốt Đan 5  
Dây Thanh Ti 5  

QUÀ NẠP ĐẦU 

 - Người chơi nạp gói bất kỳ, nhận phần quà nạp đầu trong 3 ngày liên tiếp.
 - Nạp 1 được 9: nạp 1 lần được 9 vật phẩm giá trị trong 3 ngày.
 - Thời gian tồn tại quà nạp đầu: Vĩnh viễn
 - Ưu đãi cực lớn mà Yên Nhi muốn dành tặng cho Đại Hiệp

♦ Chi tiết xem tại: https://thienlongtruyenky.vn/news/su-kien/qua-nap-dau

QUY ĐỔI VÀNG

Quy tắc     

Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)        

- 5h00 ngày thứ 1 đến 4h59 ngày thứ 2
- 5h00 ngày thứ 2 đến 4h59 ngày thứ 3
- 5h00 ngày thứ 3 đến 4h59 ngày thứ 4
- 5h00 ngày thứ 4 đến 4h59 ngày thứ 5
- 5h00 ngày thứ 5 đến 4h59 ngày thứ 6
- 5h00 ngày thứ 6 đến 4h59 ngày thứ 7
- 5h00 ngày thứ 7 đến 4h59 ngày thứ 8
   

Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm các mốc nhận quà:        

+ Quy đổi 200 vàng vào game
+ Quy đổi 600 vàng vào game
+ Quy đổi 1000 vàng vào game
+ Quy đổi 2000 vàng vào game
+ Quy đổi 5000 vàng vào game
+ Quy đổi 10000 vàng vào game
+ Quy đổi 14000 vàng vào game
+ Quy đổi 20000 vàng vào game

Phần thưởng        

Ngày Điều kiện Số lần Tên Item Số lượng Đợt
1 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Kiếm Phách Thạch 20 Đợt 1
Xu 200000
Bạch Thủy Tinh 20
Huyết tinh thạch-I 2
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Kiếm Phách Thạch 30
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Xu 500000
Bạch thủy tinh 30
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Huyết tinh thạch-II 3
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 8
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Tụy độc - hùng hoàng 5
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Huyết tinh thạch-II 5
Kiếm Phách Thạch 35
Kiếm Hồn Thạch 35
Tụy độc - hùng hoàng 15
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Huyết tinh thạch-II 7
Kiếm Phách Thạch 100
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Tụy độc - hùng hoàng 40
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Huyết tinh thạch-IV 3
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên 1
Võ thần lệnh bài 2
Tụy độc - hùng hoàng 50
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Tổ mẫu lục - 4 5
Rương Ngọc Bội Cam-I 1
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tụy độc - hùng hoàng 60
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Mảnh gia cát thần nỏ 20
Võ thần lệnh bài 2
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Tụy độc - hùng hoàng 70
2 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Kiếm Hồn Thạch 20 Đợt 2
Xu 200000
Dịch cân kinh quyển thượng 5
Tử ngọc - 1 2
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Kiếm Hồn Thạch 30
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Tham ngộ tàn quyển - I 2
Bạch Thủy Tinh 30
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Tử ngọc - 2 3
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 2
Kiếm Phách Thạch 35
Tụy độc - Vân mẫu 5
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Tử ngọc - 2 5
Kiếm Phách Thạch 30
Kiếm Hồn Thạch 30
Tụy độc - Vân mẫu 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Tử ngọc - 2 7
Kiếm Hồn Thạch 100
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Tụy độc - Vân mẫu 40
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Tử ngọc - 4 3
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên 1
Tử hà thần công - quyển thượng 20
Tụy độc - Vân mẫu 50
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Tử ngọc - 4 5
Rương Hộ Phù Cam-I 1
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tụy độc - Vân mẫu 60
3 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Cỏ bồ đề 10 Đợt 3
Xu 200000
Linh Thú Nguyên Đan-II 10
Tổ mẫu lục-I 2
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Cỏ bồ đề 25
Huyết tinh thạch-II 1
Xu 500000
Bạch thủy tinh 30
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Tổ mẫu lục - 2 3
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 8
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Tụy độc - thạch đàm 5
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Tổ mẫu lục - 2 5
Kiếm Phách Thạch 30
Kiếm Hồn Thạch 30
Tụy độc - thạch đàm 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Tổ mẫu lục - 2 7
Kiếm Phách Thạch 100
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Tụy độc - thạch đàm 40
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Tổ mẫu lục - 4 3
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên 1
Võ thần lệnh bài 2
Tụy độc - thạch đàm 50
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Tổ mẫu lục- 4 5
Rương linh thú hiếm 90 ngẫu nhiên 1
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tụy độc - thạch đàm 60
4 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Kiếm Hồn Thạch 20 Đợt 4
Xu 200000
Dịch cân kinh quyển thượng 5
Biến thạch - 1 2
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Kiếm Hồn Thạch 30
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Tham ngộ tàn quyển - I 2
Bạch Thủy Tinh 30
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Biến thạch - 2 3
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 2
Kiếm Hồn Thạch 40
Tụy độc - Đan sa 5
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Biến thạch - 2 5
Kiếm Phách Thạch 30
Kiếm Hồn Thạch 30
Tụy độc - Đan sa 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Biến thạch - 2 7
Kiếm Hồn Thạch 100
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Tụy độc - Đan sa 40
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Biến thạch - 4 3
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên 1
Tử hà thần công - quyển thượng 20
Tụy độc - Đan sa 50
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Biến thạch - 4 5
Đào hoa kiếm hạp - 14 ngày 1
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tụy độc - Đan sa 60
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Bắc minh thần công - quyển hạ 30
Võ thần lệnh bài 2
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Tụy độc - Đan sa 70
5 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Kiếm Phách Thạch 20 Đợt 5
Xu 200000
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Khổng tước thạch-I 2
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Kiếm Phách Thạch 30
Khổng tước thạch-II 1
Xu 500000
Dịch cân kinh quyển thượng 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Tử ngọc - 2 3
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 8
Bắc minh thần công - quyển thượng 10
Tụy độc - Phương duyên 5
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Khổng tước thạch-2 5
Kiếm Phách Thạch 30
Kiếm Hồn Thạch 30
Tụy độc - Phương duyên 20
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Khổng tước thạch - 2 7
Kiếm Phách Thạch 100
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Tụy độc - Phương duyên 40
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Khổng tước thạch - 4 3
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên 1
Võ thần lệnh bài 2
Tụy độc - Phương duyên 50
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Khổng tước thạch - 4 5
Đại hùng kiệu (14 ngày) 1
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Tụy độc - Phương duyên 60
6 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Kiếm Hồn Thạch 20 Đợt 6
Xu 200000
Dịch cân kinh quyển thượng 5
Túi bảo thạch tấn công - 1 2
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Kiếm Hồn Thạch 30
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Tham ngộ tàn quyển - I 2
Bạch Thủy Tinh 30
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Túi bảo thạch tấn công - 2 3
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 2
Kiếm Phách Thạch 50
Rương tụy độc 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi bảo thạch tấn công - 2 5
Kiếm Phách Thạch 30
Kiếm Hồn Thạch 30
Rương tụy độc 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Túi bảo thạch tấn công - 2 7
Kiếm Hồn Thạch 100
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Rương tụy độc 40
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Túi bảo thạch tấn công - 4 3
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên 1
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Rương tụy độc 50
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Túi bảo thạch tấn công - 4 5
Tuyệt thế binh khí (14 ngày) 1
Tham ngộ tàn quyển - I 10
Rương tụy độc 60
7 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Kiếm Phách Thạch 20 Đợt 7
Xu 200000
Dịch cân kinh quyển thượng 3
Túi bảo thạch phòng thủ - 1 2
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Kiếm Phách Thạch 30
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Tham ngộ tàn quyển - I 2
Bạch Thủy Tinh 20
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Túi bảo thạch phòng thủ - 2 3
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 1
Kiếm Phách Thạch 40
Rương tụy độc 5
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi bảo thạch phòng thủ - 2 5
Kiếm Phách Thạch 30
Kiếm Hồn Thạch 30
Rương tụy độc 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Túi bảo thạch phòng thủ - 2 7
Kiếm Hồn Thạch 100
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Rương tụy độc 40
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Túi bảo thạch phòng thủ - 4 3
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên 1
Võ thần lệnh bài 2
Rương tụy độc 50
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Túi bảo thạch phòng thủ - 4 5
Bí kíp nhâm mạch 10
Tham ngộ tàn quyển - I 20
Rương tụy độc 60

 

ĐỔI NGÂN PHIẾU

 - Sự kiện diễn ra từ 10h10 ngày 28/10/2022 đến 04h59 ngày 04/11/2022
 - Người chơi dùng các loại "Ngân Phiếu" đổi vật phẩm có trong sự kiện.
 - Có giới hạn số lần đổi

Phần thưởng

Ngân phiếu cần có Quà thưởng Số lượng Số lần đổi
25k x1 Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 2 5
Long 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Kiếm Hồn Thạch 20
79k x1 Bí Kíp Nhâm Mạch 6 5
Tham ngộ tàn quyển-I 6
Thiên 3
Long 6
129k x1 Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2 2
Căn Cốt Đan 30
Thiên 5
Long 10
249k x1 Kinh Nghiệm Đan x3 2 2
Rương Trang Bị Cam Phẩm 6 1
Thiên 10
Long 20
649k x1 Rương Trang Bị Cam Phẩm 7 1 2
Tử Thủy Tinh 5
Thiên 30
Long 60

Huynh/Tỷ có thắc mắc vui lòng liên hệ Yên Nhi qua tin nhắn Fanpage: Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU để được hỗ trợ nhé!

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU. 

Yên Nhi kính bút!