CHAT LIÊN SERVER, XẾP HẠNG LIÊN SERVER

08-12-2022

CHAT LIÊN SERVER, XẾP HẠNG LIÊN SERVER

1. Kênh chat liên server:
Mở khóa kênh chat liên server, người chơi toàn bộ server có thể giao lưu với nhau thông qua kênh chat này.
Tại kênh chat có hiển thị thông tin thứ hạng Lực Chiến và Máy Chủ của người chơi.

2. Bảng xếp hạng liên server: