ĐẶC QUYỀN VIP

26-10-2022

ĐẶC QUYỀN VIP                    

Để nhận được thêm cực kỳ nhiều đặc quyền và gói quà ưu đãi, Đại Hiệp nên sở hữu VIP thông qua mua các Thẻ VIP ở Trân Các.                    
Nhằm giúp quý Đại Hiệp dễ dàng hơn trong việc lựa chọn gói VIP phù hợp, Yên Nhi xin gửi đến thông tin VIP như sau:        

          

I. Thẻ VIP

Loại Thẻ Thời Hạn Giá Đạt VIP Đặc Quyền VIP
Thẻ Hoàng Kim 30 Ngày 488 Vàng 1 - Tôn hiệu: Võ Lâm Thiên Kiêu
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +10%
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Nhận gói ưu đãi VIP 1, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần cầu duyên mỗi ngày: 4
- Số lần tham gia Thủy Lao mỗi ngày: +1
Thẻ Bạch Kim 90 Ngày 1288 Vàng 2 - Tôn hiệu: Kỳ Tàu Xuất Chúng
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Nhận gói ưu đãi VIP 2, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +1
- Số lần tham gia Thủy Lao: +2
Thẻ Chí Tôn Vĩnh Viễn 4988 Vàng 4 - Tôn hiệu: Danh Chấn Nhất Phương
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Được quyền khiêu chiến Ác Nhân VIP
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Kinh nghiệm thu được khi Nâng cấp tăng: +30%
- Nhận gói ưu đãi VIP 4, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +1
- Số lần tham gia Thủy Lao: +3
- Số lần tham gia Thạch Lâm hàng ngày: +2
- Số lần khiêu chiến Cấm Địa hàng ngày: +2

II. Cấp VIP

- Có tổng cộng 9 cấp VIP từ 1-9 kèm theo các đặc quyền ưu đãi tăng dần
- Sau khi kích hoạt VIP bằng cách mua Thẻ VIP, mỗi tiêu phí 100 Vàng sẽ nhận thêm 1 điểm tích lũy VIP
- Kích hoạt VIP sẽ nhận được các phần quà VIP hàng ngày ở mục Phúc Lợi

Cấp VIP Điều kiện đạt Đặc Quyền VIP
1 Kích hoạt thẻ VIP - Tôn hiệu: Võ Lâm Thiên Kiêu
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +10%
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Nhận gói ưu đãi VIP 1, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần cầu duyên mỗi ngày: 4
- Số lần tham gia Thủy Lao mỗi ngày: +1
2 20 điểm VIP - Tôn hiệu: Kỳ Tàu Xuất Chúng
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Nhận gói ưu đãi VIP 2, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +1
- Số lần tham gia Thủy Lao: +2
3 60 điểm VIP - Tôn hiệu: Xuất Thần Nhập Hóa
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Nhận gói ưu đãi VIP 3, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +1
- Số lần tham gia Thủy Lao: +2
- Số lần tham gia Thạch Lâm hàng ngày: +1
- Số lần khiêu chiến Cấm Địa hàng ngày: +1
4 100 điểm VIP - Tôn hiệu: Danh Chấn Nhất Phương
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Được quyền khiêu chiến Ác Nhân VIP
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Kinh nghiệm thu được khi Nâng cấp tăng: +30%
- Nhận gói ưu đãi VIP 4, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +1
- Số lần tham gia Thủy Lao: +3
- Số lần tham gia Thạch Lâm hàng ngày: +2
- Số lần khiêu chiến Cấm Địa hàng ngày: +2
5 250 điểm VIP - Tôn hiệu: Danh Chấn Giang Hồ
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Được quyền khiêu chiến Ác Nhân VIP
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Kinh nghiệm thu được khi Nâng cấp tăng: +30%
- Nhận gói ưu đãi VIP 5, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +2
- Số lần tham gia Thủy Lao: +3
- Số lần tham gia Thạch Lâm hàng ngày: +2
- Số lần khiêu chiến Cấm Địa hàng ngày: +2
6 600 điểm VIP - Tôn hiệu: Uy Chấn Thiên Hạ
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Được quyền khiêu chiến Ác Nhân VIP
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Kinh nghiệm thu được khi Nâng cấp tăng: +30%
- Nhận gói ưu đãi VIP 6, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +2
- Số lần tham gia Thủy Lao: +3
- Số lần tham gia Thạch Lâm hàng ngày: +3
- Số lần khiêu chiến Cấm Địa hàng ngày: +3
7 1200 điểm VIP - Tôn hiệu: Ngạo Thị Quần Hùng
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Được quyền khiêu chiến Ác Nhân VIP
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Kinh nghiệm thu được khi Nâng cấp tăng: +30%
- Nhận gói ưu đãi VIP 7, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +2
- Số lần tham gia Thủy Lao: +4
- Số lần tham gia Thạch Lâm hàng ngày: +3
- Số lần khiêu chiến Cấm Địa hàng ngày: +3
8 2500 điểm VIP - Tôn hiệu: Thiên Hạ Vô Song
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Được quyền khiêu chiến Ác Nhân VIP
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Kinh nghiệm thu được khi Nâng cấp tăng: +30%
- Nhận gói ưu đãi VIP 8, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +3
- Số lần tham gia Thủy Lao: +4
- Số lần tham gia Thạch Lâm hàng ngày: +3
- Số lần khiêu chiến Cấm Địa hàng ngày: +3
9 5000 điểm VIP - Tôn hiệu: Băng Phong Tạo Cực
- Kinh nghiệm đánh quái tăng thêm +30%
- Được quyền khiêu chiến Ác Nhân VIP
- Miễn phí truyền tống đến mục tiêu nhiệm vụ
- Kinh nghiệm thu được khi Nâng cấp tăng: +30%
- Nhận gói ưu đãi VIP 9, thêm quà phúc lợi mỗi ngày
- Số lần tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hàng ngày: +3
- Số lần tham gia Thủy Lao: +4
- Số lần tham gia Thạch Lâm hàng ngày: +4
- Số lần khiêu chiến Cấm Địa hàng ngày: +4

Huynh/Tỷ có thắc mắc vui lòng liên hệ Yên Nhi qua tin nhắn Fanpage: Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU để được hỗ trợ nhé!

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU.