GHÉP HỘP VẬT PHẨM BÁN TẠI THƯƠNG THÀNH

08-12-2022

TÍNH NĂNG MỚI: GHÉP HỘP VẬT PHẨM BÁN TẠI THƯƠNG THÀNH

GHÉP HỘP VẬT PHẨM BÁN TẠI THƯƠNG THÀNH                
                
    1. Tổng quan:            
    Tại mục "Chế Tạo" người chơi chọn Hợp Thành để mở ra tính năng ghép các hộp vật phẩm có thể bán tại Thương Thành.            
    Thu thập đủ số lượng yêu cầu có thể tiến hành hợp thành.            
    Danh sách các vật phẩm có thể hợp thành: Thiên long lệnh, Tham ngộ tàn quyển - IV, Các loại đá đúc bộ trang bị III, Mảnh Ám khí đỏ, Bí kíp kinh mạch, Các loại tọa kỵ và thời trang phẩm cam, đỏ; và một số vật phẩm quý khác.            
                
    2. Hình ảnh: