HOẠT ĐỘNG PVP MỚI : HOA SƠN LUẬN KIẾM

08-12-2022

HOẠT ĐỘNG PVP MỚI : HOA SƠN LUẬN KIẾM

               
    1. Tổng quan:            
    - Là hoạt động PVP liên server            
    - Hoạt động tổ chức theo mùa giải. Mỗi mùa bắt đầu vào ngày 1 của tháng trước và tổng kết phát thưởng vào ngày 1 của tháng sau            
    - Hoạt động mở vào lúc 19:00-20:00 các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần            
    - Thi đấu để nhận được 2 loại điểm:            
        + Điểm Liên Đấu: Dùng để tính điểm xếp hạng. Khi kết thúc giải đấu, người chơi nằm trong hạng 100 sẽ được nhận quà. Hạng càng cao nhận được càng nhiều quà.        
        + Điểm Uy Danh: Tích lũy điểm uy danh đạt mốc để nhận quà, mốc càng cao quà càng giá trị.        
    - Mỗi ngày người chơi có 10 lượt tham gia. Hết lượt có thể dùng bạc hoặc vàng để mua thêm.            
    - Thi đấu thắng hay thua đều nhận được Điểm Liên Đấu và Điểm Uy Danh. Thắng nhận nhiều, thua nhận ít.            
    - Ngoài ra, người chơi sẽ được tính bậc hạng thông qua tỉ lệ thắng và điểm Liên Đấu.            
    - Bậc hạng càng cao, quà nhận càng nhiều. Quà gửi về cho người chơi mỗi cuối mùa.            
    - Tổng kết: người chơi tham gia Hoa Sơn Luận Kếm sẽ nhận được 3 loại phần thưởng "Quà Tích Lũy Điểm Uy Danh", "Quà Xếp Hạng", "Quà Bậc Hạng".            
                
    2. Chi tiết:            
    2.1. Quy tắc hoạt động:            
    - Mỗi người chơi khi tham gia mỗi ngày sẽ có 10 lượt tham gia, hết có thể mua thêm.            
    - Khi tham gia sẽ có bắt cặp đấu ngẫu nhiên với 1 người chơi khác.            
    - Người chơi sẽ đấu liên server theo từng cụm máy chủ.            
    - Người chơi sẽ bắt cặp với đối thủ có "Bậc Hạng tương đương" với mình.            
    - Cách chiến đấu là PVP 1vs1            
    - Khi chiến đấu xong, người chơi được nhận 2 loại điểm, thắng hay thua đều được nhận.            
        + Điểm Liên Đấu: Dùng để tính điểm xếp hạng. Hạng càng cao nhận được càng nhiều quà        
        + Điểm Uy Danh: Điểm tích luỹ nhận quà. Càng tích nhiều điểm càng nhận được nhiều quà        
    - Có tính tỉ lệ thắng thua và điểm Liên Đấu để xác định bậc hạng nhận quà.            
                
                
                
   2.2. Uy Danh:            
    - Tích luỹ điểm Uy danh để nhận quà            
    - Khi điểm uy danh đạt tới các mốc nhất định thì sẽ được nhận quà                    
         
                
    2.2. Xếp Hạng:            
    - Hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm có đánh giá xếp hạng qua "Điểm Liên Đấu"            
    - Điểm Liên Đấu càng cao hạng càng cao.            
    - Hạng càng cao, quà nhận càng nhiều. Quà gửi về cho người chơi qua hộp thư mỗi cuối mùa.            
       
                
    2.2. Bậc Hạng:            
    - Bậc hạng là hệ thống xếp các mốc hạng của người chơi theo thứ tự từ thấp đến cao.            
    - Bậc hạng được tính theo điểm liên đấu và tỉ lệ thắng.            
    - Đạt bậc hạng nào nhận quà của bậc đó. Quà gửi về cho người chơi qua hộp thư mỗi cuối mùa.