NHIỆM VỤ SƯ ĐỒ

08-12-2022

NHIỆM VỤ SƯ ĐỒ

1. Tổng quan:        
- Thêm nhiệm vụ phụ hướng dẫn gười chơi tìm hiểu chức năng Sư Đồ        
- Nhiệm vụ có hướng dẫn từng bước.        
2. Chi tiết        
2.1 Nhiệm vụ        
- Điều kiện mở chuỗi nhiệm vụ: Khi nhân vật đạt cấp 75.        
    Nhiệm vụ 1:    
    - Tên nhiệm vụ: Tìm Hiểu Sư Đồ    
    - Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 75    
    - Mục tiêu: mở hướng dẫn vào tính năng, hoàn thành nhận thưởng.    
    - Quà thưởng:  Xu    
    Nhiệm vụ 2:    
    - Tên nhiệm vụ: Thu Nhận Đồ Đệ    
    - Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ [Tìm Hiểu Sư Đồ]    
    - Mục tiêu: Thu nhận 1 đệ tử để hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng    
    - Quà thưởng: Bạc    
2.2 Quy tắc nhiệm vụ        
- Nhiệm vụ sư đồ hướng dẫn từng bước như sau:        
- Bước 1: Người chơi nhận nhiệm vụ phụ ở Tab left        

Nhấp vào để nhận nhiệm vụ
Sau khi nhấp nhận nhiệm vụ sẽ kích hoạt guide

- Bước 2: Xuất hiện guide dẫn người chơi ấn vào tính năng

Làm theo guide để đến bước tiếp theo

- Bước 3: Tiếp tục hiện guide dẫn người chơi vào tính năng

Tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của Guide
Sau khi người dùng nhấp chọn tab sư đồ sẽ kết thúc guide.

- Bước 4: Mở UI tính năng cho người chơi tự do khám phá