PHIÊN BẢN MỚI - CÁC CẬP NHẬT KHÁC

08-12-2022

PHIÊN BẢN MỚI - CÁC CẬP NHẬT KHÁC


Tính năng mới nào sẽ có trong phiên bản mới lần này? Hãy cùng Yên Nhi xem những tính năng mới nào sẽ được update trong phiên bản này nhé!

♦  Thời gian: 15/12/2022

♦ Intro Phiên Bản Mới:

Ngoài các cập nhật chính, Phiên Bản Mới: Hoa Sơn Luận Kiếm lần này sẽ thêm mới các cập nhật khác, cụ thể:

I. Đổi ngoại hình nhân vật khi thay đổi trang bị

Khi thay đổi trang bị (các trang bị đặc biệt, trang bị tại Đua Hạng 7 ngày máy chủ mới) sẽ có sự thay đổi ngoại hình nhân vật, cùng khám phá tại Phiên Bản Mới lần này nhé 🥰

II. Uống rượu Bang

Điều chỉnh cứ điểm bang hội và giao diện hoạt động:    
- Thêm model Lư Đồng ở Cứ Điểm Bang Hội    
- Trong thời gian diễn ra hoạt động thì Lư Đồng sẽ được nhóm lửa  

 

III. Đại chiến tướng Khiết Đan

1. Tổng quan:        
- Hoạt động đánh boss mở vào 21:00 - 21:30 thứ 2, 4, 5 và 7 hàng tuần        
- Người chơi tham gia nhận quà theo 3 đầu quà:        
    + Quà tham gia    
    + Quà xếp hạng cá nhân    
    + Quà đòn cuối    
- Quà tham gia và last hit được chuyển vào túi        
- Quà xếp hạng nhận qua thư        
- Chỉ có người chơi gây sát thương cho boss mới được nhận quà. Không gây sát thương cho boss thì không được nhận bất kì phần quà nào        
- Nếu người chơi thoát ra khỏi map boss giữa chừng thì sát thương đã gây ra vẫn được tính điểm xếp hạng và vẫn được nhận quà tham gia        
2. Chi tiết        
- Tham gia đánh boss để nhận được các phần quà        
2.1 Quà tham gia        
- Tất cả người chơi có tham gia gây sa thương lên boss đều được nhận quà khi boss bị diệt        

Tên quà Tên item
Quà tham gia 'Rương Đại Chiến Tướng Khiết Đan'

2.2 Quà đòn cuối    
- Người chơi đánh đòn cuối để hạ boss sẽ được nhận phần quà vào túi.    

Tên quà Tên item
Quà đòn cuối 'Dịch Cân Kinh - quyển trung'
'Mảnh Hiên Viên Chiến Mã'
'Rương Trang Bị Khiết Đan'

2.3 Quà xếp hạng    
- Tất cả người chơi tham gia hoạt động có gây ra sát thương cho boss sẽ được xếp hạng trong 1 bảng xếp hạng    
- Hạng của người chơi dựa trên tổng sát thương mà người chơi đó gây ra cho boss    
- Bảng xếp hạng sẽ reset mỗi 21:00 thứ Hai, Tư, Nam, Bảy hàng tuần    
- Quà xếp hạng được phát qua thư cho người chơi theo thứ hạng tương ứng    
- Các phần quà:    

Tên quà Hạng Tên item
Quà xếp hạng 1 'Rương Tâm Pháp'
'Kinh nghiệm Bát Quái'
'Rương Trang Bị Khiết Đan'
'Mảnh Cự Dã Tinh'
2 'Rương Tâm Pháp'
'Kinh nghiệm Bát Quái'
Ruơng trang bị cam
'Mảnh Cự Dã Tinh'
3 'Rương Tâm Pháp'
'Kinh nghiệm Bát Quái'
Ruơng trang bị cam
'Mảnh Trục Nhật'
4 'Rương Tâm Pháp'
'Kinh nghiệm Bát Quái'
Ruơng trang bị cam
'Mảnh Trục Nhật'
5 'Rương Tâm Pháp'
'Kinh nghiệm Bát Quái'
Ruơng trang bị cam
'Mảnh Trục Nhật'
Top 6 trở đi 'Rương Tâm Pháp'
'Kinh nghiệm Bát Quái'

IV. Thiên Giáng Kỳ Thú

1. Tổng quan:            
- Là hoạt động đánh boss PK bang hội trên map dã ngoại            
- Mở vào lúc 15:00 và 22:30 hằng ngày            
- Người chơi tham gia để nhận quà theo 2 loại:            
    + Quà xếp hạng cá nhân        
    + Quà xếp hạng bang hội        
2. Chi tiết            
2.1. Quy tắc            
2.1.2 Quy tắc tham gia            
    - Khi vào map boss thì người chơi sẽ tự động đổi qua mode PK Bang Hội (không thể chuyển qua mode PK khác nếu vẫn còn trong map)        
    - Người chơi tính điểm sát thương gây ra theo 2 bảng xếp hạng        
        + Điểm xếp hạng của cá nhân sẽ tính theo tổng sát thương do chính người chơi đó gây ra    
        + Điểm xếp hạng sát thương của bang hội được tính bằng tổng sát thương của tất cả thành viên bang hội có mặt trong map thời điểm đó    
    - Người chơi khi rời khỏi khu vực boss nhưng vẫn còn ở trong map thì vẫn sẽ giữ điểm xếp hạng đã tích luỹ, nếu rời khỏi map thì điểm tích lũy sẽ mất        
    - Người chơi phải ở trong map boss, có sát thương lên boss thì mới có thể nhận được quà.        
    - Những người chơi chưa có bang khi gây sát thương thì không được tính xếp hạng bang hội và không được nhận quà xếp hạng bang hội        
    - Nếu hết HP trong lúc đánh boss, người chơi sẽ phải chờ 10 giây để hồi sinh miễn phí tại điểm hồi sinh        
    - Trong thời gian đang chờ hồi sinh nếu Boss bị hạ thì người chơi vẫn được nhận quà         
2.1.2 Quy tắc nhận thưởng            
    - Phần quà thưởng cá nhân thưởng theo sát thương do người chơi gây ra và chỉ thưởng cho đúng người chơi đó        
    + VD: Người chơi tham gia bang hội có 5 thành viên tham gia đánh boss. Người chơi xếp hạng sát thương là 3, bang hội xếp hạng 10.        
        => Người chơi sẽ nhận quà sát thương hạng 3 và quà bang hội xếp hạng 10    
    - Phần quà thưởng bang hội sẽ thưởng cho tất cả thành viên bang có mặt và đã gây sát thương lên boss vào thời điểm boss bị hạ        
        + Số lần nhận quà xếp hạng cá nhân tối đa là 3 lần mỗi ngày    
        + Số lần nhận quà xếp hạng bang hội tối đa là 3 lần mỗi ngày    
    - Điểm sôi nổi được tính khi nhận quà xếp hạng cá nhân. Mỗi lần nhận 4 điểm        
    - Phần thưởng xếp hạng cá nhân:        

Tên quà Hạng Tên Item
Quà Kỳ Thú Siêu Cấp 1 'Mảnh Xe Đồ Chơi'
'Mảnh Cơ Độc Oa'
'Cao Thủ Lệnh'
Trang bị đỏ theo phái
'Cường Hóa Thạch'
'Linh Thú Nguyên Đan-II'
'Tẩy Tủy Kinh - quyển thượng'
'Dịch Cân Kinh - quyển thượng'
'Đá Chúc Phúc Nhỏ'
'Tín Vật Kỳ Thú'
'Dây Thanh Ti'
'Bộ Pháp Tiến Bậc Đan'
'Linh Thú Nguyên Đan-I'
'Bí Kíp Nhâm Mạch'
'Bí Kíp Đốc Mạch'
'Bí Kíp Xung Mạch'
'Bí Kíp Đới Mạch'
'Bí Kíp Dương Duy'
'Bí Kíp Âm Duy'
'Giang Hồ Lệnh'
Quà Kỳ Thú Thượng Cấp 2-5 'Mảnh Xe Đồ Chơi'
'Mảnh Cơ Độc Oa'
'Cao Thủ Lệnh'
Trang bị đỏ theo phái
'Cường Hóa Thạch'
'Linh Thú Nguyên Đan-II'
'Tẩy Tủy Kinh - quyển thượng'
'Dịch Cân Kinh - quyển thượng'
'Đá Chúc Phúc Nhỏ'
'Tín Vật Kỳ Thú'
'Dây Thanh Ti'
'Bộ Pháp Tiến Bậc Đan'
'Linh Thú Nguyên Đan-I'
'Bí Kíp Nhâm Mạch'
'Bí Kíp Đốc Mạch'
'Bí Kíp Xung Mạch'
'Bí Kíp Đới Mạch'
'Bí Kíp Dương Duy'
'Bí Kíp Âm Duy'
'Giang Hồ Lệnh'
Quà Kỳ Thú Cao Cấp 6-10 'Mảnh Xe Đồ Chơi'
'Mảnh Cơ Độc Oa'
'Cao Thủ Lệnh'
'Cường Hóa Thạch'
'Linh Thú Nguyên Đan-II'
'Tẩy Tủy Kinh - quyển thượng'
'Dịch Cân Kinh - quyển thượng'
'Đá Chúc Phúc Nhỏ'
'Tín Vật Kỳ Thú'
'Dây Thanh Ti'
'Bộ Pháp Tiến Bậc Đan'
'Linh Thú Nguyên Đan-I'
'Bí Kíp Nhâm Mạch'
'Bí Kíp Đốc Mạch'
'Bí Kíp Xung Mạch'
'Bí Kíp Đới Mạch'
'Bí Kíp Âm Duy'
'Giang Hồ Lệnh'
Quà Tham Gia Kỳ Thú Còn lại 'Cường Hóa Thạch'
'Linh Thú Nguyên Đan-II'
'Tẩy Tủy Kinh - quyển thượng'
'Dịch Cân Kinh - quyển thượng'
'Đá Chúc Phúc Nhỏ'
'Tín Vật Kỳ Thú'
'Dây Thanh Ti'
'Bộ Pháp Tiến Bậc Đan'
'Linh Thú Nguyên Đan-I'
'Bí Kíp Nhâm Mạch'
'Bí Kíp Đốc Mạch'

- Phần thưởng xếp hạng bang hội:

Tên quà Hạng Tên Item
Quà Bang Hội Kỳ Thú Siêu Cấp 1 'Mảnh Truy Linh Mã'
'Mảnh Phi Vân Truy'
'Cường Hóa Thạch'
'Linh Thú Nguyên Đan-II'
'Tẩy Tủy Kinh - quyển thượng'
'Dịch Cân Kinh - quyển thượng'
'Đá Chúc Phúc Nhỏ'
'Dây Thanh Ti'
'Bộ Pháp Tiến Bậc Đan'
'Linh Thú Nguyên Đan-I'
'Bí Kíp Nhâm Mạch'
'Bí Kíp Đốc Mạch'
'Bí Kíp Xung Mạch'
'Bí Kíp Đới Mạch'
'Bí Kíp Dương Duy'
Quà Bang Hội Kỳ Thú Cao Cấp 2 'Mảnh Truy Linh Mã'
'Mảnh Phi Vân Truy'
'Cường Hóa Thạch'
'Linh Thú Nguyên Đan-II'
'Tẩy Tủy Kinh - quyển thượng'
'Dịch Cân Kinh - quyển thượng'
'Đá Chúc Phúc Nhỏ'
'Dây Thanh Ti'
'Bộ Pháp Tiến Bậc Đan'
'Linh Thú Nguyên Đan-I'
'Bí Kíp Nhâm Mạch'
'Bí Kíp Đốc Mạch'
'Bí Kíp Xung Mạch'
'Bí Kíp Đới Mạch'
Quà Tham Gia Bang Hội Kỳ Thú 3 'Mảnh Phi Vân Truy'
'Tẩy Tủy Kinh - quyển thượng'
'Dịch Cân Kinh - quyển thượng'
'Đá Chúc Phúc Nhỏ'
'Cường Hóa Thạch'
'Linh Thú Nguyên Đan-II'
'Dây Thanh Ti'
'Bộ Pháp Tiến Bậc Đan'
'Linh Thú Nguyên Đan-I'
'Bí Kíp Nhâm Mạch'
'Bí Kíp Đốc Mạch'

Nội dung cập nhật chính:

1. PVP mới: Hoa Sơn Luận Kiếm

Hoạt động PVP liên server so tài hứa hẹn sẽ đem đến các trận đấu đỉnh cao. Tên nào sẽ gây khiếp sợ tại PVP Hoa Sơn Luận Kiếm? Chiến phiên bản mới và trải nghiệm ngay hoạt động cực HOT này nhé

♦ Chi tiết xem tại: https://thienlongtruyenky.vn/news/tinh-nang/hoat-dong-pvp-moi-hoa-son-luan-kiem

2. Tính năng mới: Ghép hộp vật phẩm Thương Thành.

♦ Chi tiết xem tại: https://thienlongtruyenky.vn/news/tinh-nang/ghep-hop-vat-pham-ban-tai-thuong-thanh

3. Tính năng mới: Đồ giám

♦ Chi tiết xem tại:https://thienlongtruyenky.vn/news/tinh-nang/tinh-nang-do-giam

4. Thêm bộ thú trận mới, mở khóa tọa kỵ mới.

♦ Chi tiết xem tại: https://thienlongtruyenky.vn/news/tinh-nang/thu-tran-moi-toa-ky-moi

5. Thêm mới thời trang giáng sinh.

♦ Chi tiết xem tại: https://thienlongtruyenky.vn/news/tinh-nang/thoi-trang-giang-sinh

6. Chat liên server, bảng xếp hạng liên server.

♦ Chi tiết xem tại: https://thienlongtruyenky.vn/news/tinh-nang/chat-lien-server-xep-hang-lien-server

7. Sự kiện mới: Vòng quay may mắn.

 

♦ Chi tiết xem tại: https://thienlongtruyenky.vn/news/tinh-nang/vong-quay-may-man

8. Thêm mới: Nhiệm vụ sư đồ.

 

♦ Chi tiết xem tại:  https://thienlongtruyenky.vn/news/tinh-nang/nhiem-vu-su-do

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU.