THỜI TRANG GIÁNG SINH

08-12-2022

THỜI TRANG GIÁNG SINH

1. Nội dung:
- Thêm mới bộ thời trang Giáng Sinh và Binh Khí Giáng Sinh cho tất cả các phái

Tên Sinh Lực Ngoại Công Nội Công Ngoại Phòng Nội Phòng Bạo Kích Kháng Bạo Đỡ Đòn Xuyên Ngoại Phòng Xuyên Nội Phòng Gia Tăng Sinh Lực Sát Thương Tất Sát
'Ngoại Trang Giáng Sinh' 8400 0 0 287 287 0 560 280 0 0 1,1% 0%
'Giáng Sinh Binh Khí' 0 1008 1008 0 0 7560 0 0 315 315 0% 2,8%

2. Hình ảnh:    
    Thời Trang Giáng Sinh của phái Thiên Long

Binh Khí Giáng Sinh của phái Thiên Long