VÒNG QUAY MAY MẮN

08-12-2022

VÒNG QUAY MAY MẮN

1. Tổng quan:    
- Sự kiện vòng quay may mắn là sự kiện hạn giờ.    
- Người chơi cần đạt tối thiểu cấp 30 để tham gia     
- Nội dung quà thưởng và nội dung của hàng đổi điểm request theo đợt.    
2. Chi tiết:    
2.1. Quy tắc hoạt động:    
- Mỗi ngày khi reset thời gian máy chủ (05:00) sẽ nhận 1 lượt free, không cộng dồn.    
- Có 2 mức rút thưởng:    

Loại Giá
Rút 1 lần Nhận 1 lượt quay miễn phí khi reset thời gian máy chủ (05:00 AM)
100 Vàng
Rút 10 lần 900 Vàng (ưu đãi 10%)

- Với mỗi lượt rút thưởng (tính cả có phí và miễn phí) sẽ nhận được 1 điểm may mắn.
- Người chơi có thể dùng điểm may mắn để đổi quà trong shop [Đổi Điểm].
- Mỗi phần quà trong cửa hàng điểm có số lượng đổi giới hạn.